Centralna Sterylizatornia

p. o. Kierownika – Renata Markowska

Telefony:

Kierownik - nr tel. 81 537 44 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35


Numery kontaktowe do poszczególnych pomieszczeń:

Strefa brudna:      81 537 44 12                                 
Strefa czysta: 81 537 44 16
Strefa sterylna: 81 537 44 13
   

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek - całodobowo
soboty, niedziele i święta od 7.00 do 19.00

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych umów z Dyrekcją Szpitala w zakresie dezynfekcji, sterylizacji parowej i sterylizacji niskotemperaturowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej w Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są trzy strefy robocze :

wyposażone w: przelotowe sterylizatory parowe, przelotowe myjnie – dezynfektory, myjnię do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego, przelotowy sterylizator gazowy na tlenek etylenu, myjnie ultradźwiękową, zgrzewarki rotacyjne.

Wszystkie procesy sterylizacyjne monitorowane są fizycznie, chemicznie, biologicznie oraz odpowiednio dokumentowane.

Personel zatrudniony w Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu w wykonywaniu procesów dekontaminacji, posiadający kwalifikacje w zawodzie technik sterylizacji medycznej, uprawnienia eksploatacyjne typu E, oraz certyfikaty dopuszczające do obsługi sterylizatorów niskotemperaturowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Cennik - Centralna Sterylizatornia   2020   Nr 17.pdf)Cennik - Centralna Sterylizatornia 2020 Nr 17.pdf[ ]77 kB