Kadra kierownicza

Dyrektor
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych

Naczelna Pielęgniarka
Główna Księgowa