Ładowanie strony...

Centralny Trakt Operacyjny

  • PDF

cto kierKierownik: lek. med. Adam Kadej


cto oddzKierownik ds. Pielęgniarstwa: Zofia Helińska

Zastępca Kierownika ds. Pielęgniarstwa: Grażyna Świderska

 

Zadaniem Centralnego Traktu Operacyjnego jest organizacja i przeprowadzanie zabiegów operacyjnych planowych i ostrych w warunkach znieczulenia ogólnego.
Zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu.
Po zakończeniu operacji pacjent podlega wybudzeniu i opiece właściwego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego.
Blok operacyjny jest utrzymany w stanie ciągłej gotowości do wykonania planowych i nagłych zabiegów operacyjnych i zorganizowany na potrzeby bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego o każdej porze.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO