Ładowanie strony...

Oddział Kardiologii - Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • PDF

 Personel:

Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Błaszczak

kardiol z-ordZastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Chromiński

 

Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Anna Jankowska

 

Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann

kardiol oddzKierownik ds. Pielęgniarstwa: mgr Małgorzata Samołyk

 

Zastępca Kierownika ds. Pielęgniarstwa: mgr Mariola Wiejak

 

Lekarze:dr med. Beata Chylińska-Kula
dr med. Wojciech Dworzański
lek. med. Robert Główka
dr med. Tomasz Klecha
lek. med. Beata Kukiełka-Złomaniec
lek. med. Maryla Markowska
dr med. Agnieszka Mirek
dr med. Marek Modrzewski
dr med. Magdalena Stadnik
dr med. Marcin Szczasny

                                 

 

Sekretarka medyczna: 
 
mgr Barbara Gałek
mgr Renata Sadowska

 

Telefony:

Sekretariat:                                81 537 47 40                               
Gabinet Lekarzy:
81 537 47 41
  81 537 47 47
  81 537 46 99
Pielęgniarka Oddziałowa: 81 537 47 34
Dyżurka Pielęgniarek:
81 537 47 08
  81 537 47 44
  81 537 48 59
Pracownia Hemodynamiki: 
81 537 48 39

 


adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Lokalizacja: Blok C, I piętro

 

Charakterystyka Oddziału:


Oddział Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (PINK) jest wysokospecjalistycznym Ośrodkiem leczenia pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Zainteresowania Oddziału koncentrują się głównie na:

 • diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi
 • diagnostyce i leczeniu chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia
 • nowych technikach diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej i jej powikłań
 • diagnostyce i leczeniu chorych z nadciśnieniem płucnym
 • diagnostyce wrodzonych i nabytych wad serca
 • leczeniu zaawansowanej niewydolności serca

W Oddziale znajduje się 46 łóżek w tym 6 w Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Każdego roku hospitalizowanych jest ponad 4000 chorych, ponad 700 chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz łącznie 1200 chorych z ostrymi stanami kardiologicznymi.
W Oddziale Kardiologii wykonuje się rocznie ponad 450 implantacji i wymian stymulatorów serca, 60 zabiegów ablacji. Oddział Kardiologii realizuje Program Lekowy NFZ Leczenia Tętniczego Nadciśnienia Płucnego, będąc jednym z czołowych ośrodków w Polsce, zajmujących się diagnostyką i leczeniem tętniczego nadciśnienia płucnego.
Dr Piotr Błaszczak jest członkiem zarządu Sekcji Krążenia Płucnego, a dr Anna Jankowska członkiem zarządu Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Oddział Kardiologii jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie kardiologii i chorób wewnętrznych.

Możliwości Oddziału Kardiologii w zakresie diagnostyki nieinwazyjnej obejmują:

 • echokardiografię przezklatkową, przezprzełykową, tkankową, obciążeniową, trójwymiarową
 • 24–godzinne monitorowanie EKG
 • 24–godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego
 • testy wysiłkowe EKG
 • testy pochyleniowe
 • badania scyntygraficzne serca we współpracy z Zakładem Medycyny Nuklearnej
 • badania serca przy zastosowaniu tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego we współpracy z Zakładem Radiologii

Oddział Kardiologii posiada możliwości przeprowadzania diagnostyki i leczenia inwazyjnego. W zakres tej działalności wchodzą:

 • koronarografia
 • ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS) oraz pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR)
 • badania hemodynamiczne prawego i lewego serca
 • angioplastyka wieńcowa
 • implantacje stymulatorów serca
 • implantacje kardiowerterów-defibrylatorów
 • implantacje stymulatorów resynchronizujących
 • ablacje zaburzeń rytmu serca

Zespół hemodynamiczny pełni 24-godzinny ostry dyżur, uczestnicząc w programie leczenia ostrych zespołów wieńcowych metodą pierwotnej przezskórnej angioplastyki wieńcowej. W diagnostyce i leczeniu interwencyjnym choroby niedokrwiennej serca wykorzystywane są zaawansowane techniki: wszczepianie stentów nowej generacji, udrażnianie przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych, rotablacja wieńcowa.

Pracownie Oddziału Kardiologii:

 • Pracownia Hemodynamiki i Angiokardiografii
 • Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii
 • Pracownia Echokardiografii
 • Pracownia Testów Wysiłkowych i Badań Metodą Holtera

Oddział Kardiologii dysponuje sprzętem, który gwarantuje pacjentom dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostyki i terapii:
1. dwa angiokardiografy,
2. zestaw do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej , aparat do pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej , dwa aparaty do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
3. system elektrofizjologiczny oraz system do mapowania i ablacji 3D,
4. trzy echokardiografy w tym jeden do echokardiografii trójwymiarowej , który umożliwia pełny zakres badań przezklatkowych, przezprzełykowych i obciążeniowych,
5. zestaw do wysiłkowych prób elektrokardiograficznych, zestawy do badań elektrokardiograficznych metodą Holtera oraz całodobowych pomiarów ciśnienia tętniczego,
6. PINK wyposażony jest w aparaturę monitorującą oraz respiratory.

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Pracownia Hemodynamiki działająca w Oddziale Kardiologii naszego Szpitala otrzymała akredytację Sekcji Krążenia Płucnego oraz Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych, otrzymując tym samym status Pracowni Referencyjnej Cewnikowania Prawego Serca.

 

Niniejszy certyfikat potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań, służy zapewnieniu bezpieczeństwa Pacjentów oraz powtarzalności wyników cewnikowania przeprowadzanego zgodnie z ustalonymi i opisanymi procedurami.

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO