Ładowanie strony...

Oddział Chirurgii Piersi

  • PDF

    Personel:

ch piersi ordKierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Barbara Madej - Czerwonka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1992), specjalizacja z chirurgii ogólnej I st. (1995), chirurgia onkologiczna II st. (1998), doktorat z chirurgii ogólnej (1996) (Wpływ dootrzewnowego podawania fibrolanu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki - promotor prof. R. Maciejewski), habilitacja z zakresu onkologii (2005) (Analiza wybranych markerów nowotworowych raka gruczołu piersiowego w aspekcie tworzenia przerzutów odległych)- recenzenci: prof. Maciej Krzakowski, prof. A. Wasiutyński,) absolwentka Podyplomowej Szkoły Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Warszawie (2011), adiunkt w Katedrze Anatomii Prawidłowej Człowieka UM w Lublinie (od 1992), profesor Wyższej Szkoły Techniczno-Przyrodniczej w Jarosławiu, laureatka Nagrody Ministra Zdrowia (2006), laureatka licznych nagród naukowych JM Rektora UM w Lublinie, prowadzi ćwiczenia i wykłady na wydziale lekarskim, stomatologicznym i ratownictwie UM w Lublinie, wykłady na wydziale socjologii UMCS, przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Anatomicznego, członek zarządu oddziału lubelskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich, członek Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i Towarzystwa Medycyny Estetycznej, organizator 3 kongresów medycznych, autor licznych publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych, promotor 6 prac doktorskich i 1 pracy licencjackiej.

 

osr wczes wykr rakaZastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Anna Stankiewicz-Świtała

 

Absolwent wydziału lekarskiego AM w Lublinie (1980), chirurgia ogólna I st. (1984), chirurgia onkologiczna II st. (1991), chirurgia ogólna II st. (1999), doktorat zakresu onkologii – „Analiza znaczenia rokowniczego ekspresji receptorów ER, PR, białka pS2 oraz onkoproteiny C-erb2 w rakach przewodowych gruczołu piersiowego" (2003), promotor prof. E. Korobowicz; członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; założycielka Stowarzyszenia „Mammograf"- efektem działalności Stowarzyszenia jest uruchomienie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Ośrodka Wczesnego Wykrywania Raka, którego jest koordynatorem; biegły sądowy z zakresu onkologii; laureatka ogólnopolskiego konkursu „Lekarz Przyjacielem Kobiet"; autor licznych publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych.

 

ch piersi oddzPielęgniarka Oddziałowa: Halina Gustaw

Specjalizacja z chirurgii ogólnej i onkologii; absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (licencjat pielęgniarstwa); studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku: Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej i Administracja Zdrowiem Publicznym.


Starsi asystenci:


dr n. med. Wojciech Prażmo

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1984), specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej (1993) i chirurgii onkologicznej (1997), doktorat z chirurgii ogólnej "Poziom osteoprotegeryny i ligandu receptora aktywującego jądrowy czynnik NF-kB u pacjentek ze złamaniem bliższej nasady kości udowej" - promotor dr hab. n. med. Barbara Madej – Czerwonka; członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; autor publikacji naukowych w czasopismach krajowych.


lek. med. Witold Budny

Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie (1988), specjalizacja z zakresu chirurgii ogólnej I stopnia (1994), chirurgii ogólnej II stopnia (2007) oraz chirurgii onkologicznej (2012); członek Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej; współautor licznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

lek. med. Maciej Kondratowicz - Kucewicz


Psycholog kliniczny: mgr Joanna Liniewska

Absolwentka psychologii KUL (1985), specjalista I stopnia z psychologii klinicznej, uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu neuropsychologii, kardiologii i psychoterapii.

Pielęgniarki

 

Elżbieta Czeleń - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Teresa Ćwiklińska - starsza pielęgniarka, ukończony kurs Intensywnej Terapii i Anestezjologii, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego, specjalizacja z pielęgniarstwa onkologicznego,
Bożena Durakiewicz - starsza pielęgniarka, instrumentariuszka, specjalista z pielęgniarstwa operacyjnego,
Małgorzata Dzyr - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Anna Fedec - licencjat pielęgniarstwa, specjalizacja – pielęgniarstwo ratunkowe,
Elżbieta Gamla – starsza pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego,
Elżbieta Jarka - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Monika Kocińska - mgr pielęgniarstwa, starsza pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Małgorzata Naja – mgr pielęgniarstwa, specjalizacja – opieka paliatywna, specjalizacja anestezjologiczna intensywnej opieki,
Ewa Nowacka - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,
Elżbieta Pluta - starsza pielęgniarka,
Jolanta Wójcik - starsza pielęgniarka, instrumentariuszka, specjalista z pielęgniarstwa operacyjnego,
Bożena Związko – mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego,

Sekretarki medyczne: lic. Kamila Kubecka,
                                          Magdalena Podlaska


Telefony:

Sekretariat:                   81 537 41 44                                       
Gabinet Lekarzy:
81 537 41 43
Pielęgniarka Oddziałowa: 
81 537 43 92
Dyżurka Pielęgniarek: 81 537 41 49

 

adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalizacja:  Blok G – III piętro

Charakterystyka Oddziału:

Oddział Clogo chir piersihirurgii Piersi został otwarty 17 kwietnia 2011 roku, ale historia operacji z zakresu chirurgii onkologicznej przeprowadzanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie sięga aż roku 1994, kiedy to w ramach Oddziału Chirurgii Ogólnej, kierowanego wówczas przez ordynatora dr n. med. Jana Bojarskiego rozpoczęto wykonywanie operacji piersi. Pierwszym chirurgiem onkologiem była dr Anna Stankiewicz-Świtała. W roku 1998 specjalizację z zakresu chirurgii onkologicznej uzyskała dr Barbara Madej-Czerwonka. W miarę opracowywania w świecie nowych metod leczenia raka piersi, nowoczesne techniki operacyjne wprowadzano również w Oddziale Chirurgii Ogólnej.
I tak w roku 2001 zapoczątkowano leczenie raka piersi z zachowaniem gruczołu (tzw. BCT), zaś w roku 2008 wykonano pierwszą biopsję węzła wartowniczego metodą barwnikowo-izotopową. Operację tę przeprowadzano zarówno u chorych z czerniakiem skóry jak i - co było nowością - u pacjentów z rakiem gruczołu piersiowego. Wprowadzono techniki jednoczasowej i odroczonej rekonstrukcji piersi ekspanderoprotezą. Znacznym osiągnięciem było zorganizowanie w roku 2008 Pododdziału Chirurgii Onkologicznej.
Za sprawą Rady Społecznej i Dyrekcji Szpitala w roku 2010 podjęto starania o utworzenie Oddziału Chirurgii Piersi w nowej lokalizacji. W tym celu przeprowadzono całkowitą modernizację pomieszczeń piętra 3 tzw. bloku G gdzie obecnie mieści się oddział. Organizację nowej jednostki powierzono dr hab. n. med. Barbarze Madej-Czerwonka.

Oddział Chirurgii Piersi wykonuje następujące procedury medyczne:


1. operacje oszczędzające pierś u pacjentek z rakiem gruczołu piersiowego (BCT)
2. operacje z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych pachowych u chorych z rakiem gruczołu piersiowego
3. biopsje węzła wartowniczego z badaniem śródoperacyjnym (SLNB) u chorych z rakiem piersi
4. zmodyfikowane radykalne mastektomie
5. mastektomie z resekcją mięśni piersiowych
6. mastektomie proste
7. mastektomie toaletowe
8. mastektomie podskórne
9. zabiegi diagnostyczne podejrzanych guzów piersi z mammografią śródoperacyjną
i śródoperacyjnym badaniem histopatologicznym
10. biopsje otwarte guzów piersi
11. kwadrantektomie piersi
12. operacje wycięcie nowotworów łagodnych piersi
13. biopsje mammotomiczne
14. zabiegi rekonstrukcyjne piersi :
a. rekonstrukcje piersi ekspanderoprotezą - jednoczasowe i odroczone
b. rekonstrukcje piersi dwuetapowe - ekspanderem i protezą
15. operacje czerniaka:
a. radykalne operacje ogniska pierwotnego z plastyką
b. kompleksowe operacje wycięcia regionalnych węzłów chłonnych
16. operacje raka skóry:
a. plastyczne resekcje nowotworów z zakresie twarzy (warga, nos, powieki)
b. resekcje ogniska pierwotnego z plastyką płatową
c. resekcje ogniska pierwotnego z wolnym przeszczepem skóry
17. zabiegi diagnostyczne chorób układu limfatycznego :
a. biopsje otwarte węzłów chłonnych z pełną diagnostyką histopatologiczną
i badaniami immunohistochemicznymi

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO