Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/64/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii - Pododdziale Onkologicznym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/61/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/60/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Dermatologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/59/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Leczenia Jednego Dnia w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi


WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/58/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie procedur zabiegowych i diagnostycznych z zakresu elektrofizjologii w Oddziale Kardiologii–Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/55/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) i pozostawanie w gotowści do ich udzielania w Pracowni Radiologii Zabiegowej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej (Zakres I) oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich), z jednoczesnym wykonywaiem zadań administracyjnych i pozostawanie w gotowości do ich udzielania w Pracowni Radiologii Zabiegowej oraz wykonywanie zadań z zakresu koordynowania personelem pielęgniarskim w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej (Zakres II)

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/57/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Dermatologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/54/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Urologii i Onkologii z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO