Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/35/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez diagnostę laboratoryjnego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/29/20

  • PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Neurologicznym – Pododdziale Udarowym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/34/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji psychiatrycznych

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/25/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych po za godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć.

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/21/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/12/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/20/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/17/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii – Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO