Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/39/19

  • PDF

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez technika elektroradiologii w Oddziale Kardiologii - Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/37/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opisywania badań rezonansu magnetycznego wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/35/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/32/19

  • PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym.

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/33/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/25/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotnew zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny)w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

 

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/26/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych (w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji) w Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/24/19

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz w innych komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO