Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/41/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnych ordynacji, czyli w ramach systemu czasu pracy funkcjonującego w Oddziale Chirurgii Piersi oraz w Poradni Chirurgii Onkologicznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/42/18

  • PDF

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w miejscu zamieszkania pacjenta dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A /53/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/55/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Poradni Rehabilitacyjnej Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/35/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/45/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie konsultacji: kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, psychiatrycznych

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/32/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) związanych z realizacją inwazyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych w Oddziale Kardiologii – Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/57/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, polegającego na wykonywaniu: 1. procedur zabiegowych przy urazach głowy, znajdujących się w ramach grupy A 01 - „Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu” 2. procedur zabiegowych przy urazach głowy, znajdujących się w ramach grupy A 02 - „Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu” 3. procedur zabiegowych (według ICD-9) wymienionych w grupie A 02 z przyczyn innych niż urazy głowy.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO