Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP/0292A/36/18

  • PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy(dyżur medyczny) w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/50/18

  • PDF

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz wykonywanie zadań administracyjnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/49/18

  • PDF

Konkurs ofert na udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Onkologicznej/Hematologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej oraz na udzielanie świadczeń i konsultacji w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/37/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A /33/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na  wykonywanie procedur zabiegowych i diagnostycznych z zakresu elektrofizjologii w Oddziale Kardiologii – Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/34/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Poradni: Chirurgicznej, Dermatologicznej, Gastroenterologicznej, Urazowo-Ortopedycznej, Urologicznej, Neurologicznej, Otolaryngologicznej, Kardiologicznej dla dzieci, Diabetologicznej, Leczenia osteoporozy, Endokrynologicznej, Kardiologicznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/38/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania: badań diagnostycznych, testów genetycznych, rezonansu magnetycznego oraz konsultacji specjalistycznych w dziedzinie psychiatrii dziecięcej lub psychiatrii dzieci  i młodzieży  i prowadzenia całokształtu opieki lekarskiej nad pacjentem, zgodnie ze standardami zawartymi w wymaganiach NFZ – dotyczących kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego (KOS-zawał).

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/52/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy (dyżur medyczny) w Klinicznym Oddziale Toksykologiczno-Kardiologicznym

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO