Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/71/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) w Oddziale Chirurgii Ogólnej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/69/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Neurologicznej dla Dzieci w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/70/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów endoskopowych i przezskórnych dróg żółciowych i trzustki z wprowadzeniem protezy samorozprężalnej - grupy bazowa G33 (według charakterystyki jgp), zabiegów endoskopowych i przezskórnych dróg żółciowych i trzustki - grupa bazowa G34 (według charakterystyki jgp) oraz innych zabiegów dróg żółciowych i trzustki - grupa bazowa G35 (według charakterystyki jpg) w Oddziale Gastroenterologii

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/63/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pododdziale Onkologii Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii oraz Poradni Onkologicznej

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/72/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: laboratoryjnych, koagulologicznych, immunohematologicznych, rezonansu magnetycznego

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/73/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/67/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnej ordynacji (dyżur medyczny) w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/66/20

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnychw godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami normalnej ordynacji w Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziale LeczeniaJednego Dnia i w Poradni Otolaryngologicznej oraz na udzielanie konsultacji w zakresie laryngologii w innych oddziałach szpitalnych

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO