WSS SPZOZ/ DZP.382/ 41/2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Endoskopowej z możliwością składania ofert częściowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]395 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]100 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]64 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu nr 582603.doc)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]102 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx[ ]13 kB
Pobierz plik (WYjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]66 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2.zip[ ]76 kB