Ładowanie strony...

Dostawy

WSS SPZOZ/ DZP.382/ 66 /2017

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO - dostawa wraz z montażem i instalacją sprzętu niezbędnego do prawidłowego leczenia pacjentów na oddziale Neonatologii i Intensywnej Opieki Noworodka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców[dokumenty dla Wykonawców]418 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania I p 1,3,4,5,6.doc)Informacja o wynikach postępowania w zakrsie części nr 1,3,4,5,6[Informacja o wynikach postępowania w zakrsie części nr 1,3,4,5,6]64 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania II p 2.doc)informacja o wyniku postępowania cz. II pakiet 2[informacja o wyniku postępowania cz. II pakiet 2]53 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert OBOWIĄZUJĄCA.doc)informacja z otwarcia ofert - obowiązujaca[informacja z otwarcia ofert- obowiązujaca]59 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert[informacja z otwarcia ofert]59 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]77 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc[ ]20 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 1.zip)wyjaśnienia nr 1[wyjaśnienia nr 1]41 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 2 zmiana terminu skłdania.doc)wyjaśnienia 2 zmiana terminu skłdania.doc[ ]56 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3.zip[ ]254 kB

WSS SPZOZ/ DZP.382/ 64/2017

  • PDF

Dostawa wraz z montażem i instalacją echokardiografu dla Przychodni Szpitala Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im, Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]581 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc[ ]52 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert[informacja z otwarcia ofert]35 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu nr 611026.docx)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu]25 kB

WSS SPZOZ.DZP.382/ 48 /2017

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę radiofarmaceutyków dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 z możliwością składania ofert częściowych.  

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla wykonawców[ ]345 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)informacja o wyniku postępowania[informacja o wyniku postępowania]68 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert[informacja z otwarcia ofert]45 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 607859.docx)ogłoszenie o zamówieniu[ ]30 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500052987.docx)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu]14 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 2.zip)wyjaśnienia nr 2[wyjaśnienia nr 2]77 kB
Pobierz plik (wyjasnienia 3.zip)wyjaśnienia nr 3[wyjaśnienia nr 3]138 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 1.zip)wyjaśnienia nr 1- obowiązujące dokumenty[ ]279 kB

WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 63 /2017

  • PDF
Dostawa wraz z montażem i instalacją ramienia C dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

WSS SP ZOZ DZP.382/ 61/ 2017

  • PDF
Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz dostawa wyposażenia na potrzeby Oddziału Wewnętrznego w bloku „C” IV piętro.

WSS SP ZOZ DZP 382/ 62/2017

  • PDF
Dostawa wyrobów do angioplastyki dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej z możliwością składania ofert częściowych
Załączniki:
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc[ ]70 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)informacja z otwarcia ofert[informacja z otwarcia ofert]44 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]74 kB
Pobierz plik (SIWZ dla Wykonawców.zip)SIWZ dla Wykonawców.zip[ ]580 kB

WSS SPZOZ.DZP.382/ 59 /2017

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO na dostawę testów, etykiet, rękawów, papieru i włókniny dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni z możliwością składania ofert częściowych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO