Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSS SP ZOZ DZP.382/ 46 / 2017

 • PDF

UE Infrastr i Srodowisko-UE-Fundusz Spojnosci

Roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty.zip)Dokumenty dla wykonawców[ ]211099 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania dla Wykonawców na stronę.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]184 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]50 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]115 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc[ ]49 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 nr 500005432.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 nr 500008923.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4- zmiana terminu]20 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc[ ]21 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1.zip[ ]26892 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 2.doc)Wyjaśnienia nr 2[Wyjaśnienia nr 2]192 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.zip)Wyjaśnienia nr 3.zip[ ]6630 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 4.doc)Wyjaśnienia nr 4[Wyjaśnienia nr 4]197 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 5 -.doc)wyjasnienia nr 5- zmiana terminu składania i otwarcia ofert[wyjasnienia nr5- zmiana terminu składania i otwarcia ofert]186 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 6.doc)wyjasnienia nr 6[wyjasnienia nr 6]282 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 7.zip)wyjaśnnienia nr 7 - modyfikacja wzoru umowy[Wyjaśnienia nr 7- modyfikacja wzoru umowy]397 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 42/ 2017

 • PDF
Roboty budowlane: remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe”, oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap II (dziedziniec wschodni A-B, teren przed szpitalem (blokiem A), dziedziniec pomiędzy blokami E-F).
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla wykonawców.zip)Dokumenty dla wykonawców.zip[ ]86098 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)informacja o wyniku postępowania[informacja o wyniku postepowania]60 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]47 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]100 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.zip)wyjaśnienia nr 1 - zmodyfikowany zał. nr 3 i nr 8 do siwz[Wyjaśnienia nr 1 - zmodyfikowany zał. nr 3 i nr 8 do siwz]20170 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 41/ 2017

 • PDF

UE Infrastr i Srodowisko-UE-Fundusz Spojnosci

Roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY dla Wykonawców.zip)DOKUMENTY dla Wykonawców.zip[ ]211217 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]162 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]42 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]99 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 36/ 2017

 • PDF
roboty budowlane: remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]1852 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]66 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]46 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]101 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc[ ]53 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.zip)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]1284 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.zip)Wyjaśnienia nr 2[Wyjaśnienia nr 2]287 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 35/ 2017

 • PDF

UE Infrastr i Srodowisko-UE-Fundusz Spojnosci

roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY dla Wykonawców.zip)DOKUMENTY dla Wykonawców.zip[ ]210757 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]156 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]165 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]105 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1[Wyjaśnienia nr 1]1126 kB

WSS SP ZOZ DZP.382/ 34/ 2017

 • PDF
remont jezdni, parkingów i ciągów komunikacyjnych przed Wojewódzką Przychodnia Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn. :” Poprawa jakości i ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.SzS. SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[ ]63582 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]20 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE 20. 06. 2017r.doc)Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWANIE[Informacja z otwarcia ofert - SPROSTOWNIE]45 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]45 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[ ]97 kB

WSS SP DZP.382/ 16 / 2017

 • PDF
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane: remont Oddziału Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Pododdział Onkologiczny w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]189 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]46 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]34 kB
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]88 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1- zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 1.zip)Wyjasnienia nr 1 wraz z załacznikiem[Wyjasnienia nr 1 wraz z załacznikiem]87 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2 - zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert.doc)wyjasnienia nr 2- zmiana terminu składania i otwarcia ofert[wyjasnienia nr 2- zmiana terminu składania i otwarcia ofert]47 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 3.zip)wyjaśnienia nr 3 - z załącznikiem - przedmiar[wyjaśnienia nr 3 - z załącznikiem - przedmiar]72 kB

WSS SP DZP.382/ 5/ 2017

 • PDF

LOGO UE Infrastruktura i Środowisko

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 EURO na roboty budowlane: rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców cz I.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz1[Dokumenty dla Wykonawców cz1]7602 kB
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców cz II.zip)Dokumenty dla Wykonawców cz 2[Dokumenty dla Wykonawców cz 2]183860 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[ ]176 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]165 kB
Pobierz plik (ogloszenie o zamówieniu.doc)ogłoszenie o zamówieniu[ogłoszenie o zamówieniu]104 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1- zmiana terminu]27 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 2- zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2- zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3 - zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 5 - zmiana terminu składania i otwarcia ofert.doc)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5 - zmiana terminu[ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5- zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.doc[ ]21 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 1.zip)wyjasnienia nr 1- zmiana terminu[wyjasnienia nr 1- zmiana terminu]247 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia 2.zip)wyjasnienia nr 2- zmiana terminu[wyjasnienia nr 2- zmiana terminu]247 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 7.doc)wyjaśnienia nr 7[wyjaśnienia nr 7]176 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 8.doc)wyjaśnienia nr 8[wyjaśnienia nr 8]177 kB
Pobierz plik (wyjasnienia nr 3.zip)wyjasnienia nr 3- zmiana terminu[wyjasnienia nr 3- zmiana terminu]247 kB
Pobierz plik (wyjaśnienia nr 5.zip)wyjaśnienia nr 5 - dotyczy zał nr 8 do siwz[wyjaśnienia nr 5 - dotyczy zał. nr 8 do siwz]174 kB
Pobierz plik (wyjasnienia nr 6 z załącznikami.zip)wyjaśnienia nr 6 - z załącznikami[Wyjaśnienia nr 6 - z załącznikami]292 kB
Pobierz plik (wyjasnienia_nr_4_z_zalacznikami_aktualne.zip)Wyjaśnienia nr 4 z załącznikami[ ]210086 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO