Ładowanie strony...

Roboty budowlane

WSzSp-RZP-333/70/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 4 845 000 EURO na termomodernizację budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, realizowaną w ramach programu System zielonych inwestycji . zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
Kod CPV: 45 32 10 00-3, 45 42 11 00-5, 45 33 11 00-7, 45 33 12 00-8, 45 31 12 00-2.
SIWZ

WSzSp-RZP-333/60/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na wykonanie remontu Oddziału Gastroenterologii wraz z wyposażeniem piętro VI, oraz Oddziału Urazy Wewnętrzne piętro II wraz z wyposażeniem w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - z możliwością składania ofert częściowych – cześć 1 – remont Oddziału Gastroenterologii, część 2 - . remont Oddziału Urazy Wielonarządowe – inwestycja z projektu ,, Podniesienie jakości usług poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”. Kod CPV- 45000000 – 7,45232460 – 4,45310000 – 3.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]6589 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania .doc)Info o wyniku postępowania .doc[Wynik]352 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]61 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr1.zip)Wyjaśnienia nr1.zip[Pytania 1]1185 kB

WSzSp- RZP-333/ 59 / 2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wentylacji i klimatyzacji sal intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Lublinie – inwestycja z projektu ,, Podniesienie jakości usług poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]3215 kB
Pobierz plik (Informacja o wyniku postępowania.doc)Informacja o wyniku postępowania.doc[Wynik]320 kB
Pobierz plik (ogłoszenie.doc)ogłoszenie.doc[Ogłoszenie]52 kB

WSzSp- RZP-333/ 46 / 2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wentylacji i klimatyzacji sal intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Lublinie – inwestycja z projektu ,, Podniesienie jakości usług poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]3088 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]47 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie.doc)Ogłoszenie.doc[Ogłoszenie]53 kB

WSzSp-RZP-333/36/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wentylacji i klimatyzacji sal intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Lublinie – inwestycja z projektu ,, Podniesienie jakości usług poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”

WSZSPRZP 333/24/2011

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 4 845 000 EURO na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wentylacji i klimatyzacji sal intensywnej opieki medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym SPZOZ w Lublinie – inwestycja z projektu ,, Podniesienie jakości usług poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia”

WSzSp- RZP-333/ 83 / 2010

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej 4 845 000 EURO na wykonanie remontu Oddziału Rehabilitacji piętro VI, oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej piętro II wraz z doposażeniem, w bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - z możliwością składania ofert częściowych – cześć 1 – remont Oddziału Rehabilitacji i część 2 - . remont Oddziału Chirurgii Ogólnej

Załączniki:
Pobierz plik (dokumenty dla Wykonawców.zip)dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]7200 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania z logo.doc)Info o wyniku postępowania z logo.doc[Wynik]658 kB
Pobierz plik (ogłoszenia.zip)ogłoszenia.zip[Ogłoszenie]16 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 2.doc)Wyjaśnienia nr 2.doc[Pytania 2]359 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.doc)Wyjaśnienia nr 3.doc[Pytania 3]658 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 4.doc)Wyjaśnienia nr 4.doc[Pytania 4]360 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr1 zmiana terminu.doc)Wyjaśnienia nr1 zmiana terminu.doc[Pytania 1]359 kB

WSZSPRZP 333/74/2010

  • PDF

Roboty budowlane związane z remontem stropodachów bloków B, G oraz łączników wzdłuż bloku C Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie. Kody CPV- 45.26.10.00-4, 45.45.30.00-7, 45.26.12.10-9, 45.26.10.00-3.

Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców.zip[SIWZ]122 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania.doc)Info o wyniku postępowania.doc[Wynik]49 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu.doc[Ogłoszenie]56 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO