Ładowanie strony...

Usługi

postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż automatu do drzwi przymykowych z otwieraniem łokciowym dla potrzeb Centralnego Traktu Operacyjnego
WSzSp- RZP –333/ 49/ 2014Usługa opracowania i wdrożenia certyfikacji systemu zarządzania jakością według ISO 9001
wyjaśnienia nr 2 do postępowania na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Rejestracji Przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
wyjaśnienia nr 1 do postępowania na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Rejestracji Przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Rejestracji Przychodni Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie
wyniki postępowania na dostawe i montaż urządzeń klimatyzacyjnych
wyjaśnienia nr 2 do II postępowania na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych
wyjaśnienia nr 1 do II postępowania na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych
wyniki postępowania o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO na przegląd okresowy UPS firmy AROS – 17 szt.
dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb EMG, Pracowni Endoskopii, Gabinetu Echokardiografii, Oddziału Ginekologii
pełnienie funkcji nadzoru budowlanego w branży sanitarnej w Wojewódzkim Szpitalu specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie
zmiana warunków zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie usługi przeglądów okresowych UPS firmy AROS
wyjaśnienia do postępowania na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych
zmiana terminu składania ofert na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych
wykonanie przeglądów okresowych UPS firmy AROS – 17 sztuk
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych dla potrzeb EMG, Pracowni Endoskopii, Gab. Echokardiografii, Oddziału Ginekologii.
Postępowanie na pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży sanitarnej w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
Wykonanie pieczątek
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
Postępowania na przegląd agregatów
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne systemu sygnalizacji pożarowej oraz przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń oddymiających – wraz z systemem ich sterowania

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO