Ładowanie strony...

Ucyfrowienie Pracowni Mammograficznej poprzez zakup radiografii cyfrowej pośredniej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

  • PDF

Celem zadania było zastąpienie mokrego systemu uzyskiwaniem zdjęć rentgenowskich systemem cyfrowym w Pracowni Mammograficznej, który umożliwia wykonanie badania, jego archiwizację, diagnostykę w oparciu o obraz cyfrowy i dystrybucję badań dla pacjenta i oddziały szpitalne.

Osiągnięte efekty ekologiczne:

  • Ograniczenie wytwarzania odpadów niebezpiecznych
  • Uniknięcie toksycznych środków chemicznych
  • Brak zużycia wody i odprowadzania ścieków - oszczędność wynosi 100 %
  • Brak problemów z utylizacją zużytych odczynników
  • Brak szkodliwych wyziewów chemicznych
  • Ograniczenie dawki szkodliwego promieniowania (głównie dla pacjentów, ze względu na brak potrzeby wykonywania zdjęć powtórzeniowych)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO