Rodzaje wykonywanych badań w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

    Wskazania i przygotowanie pacjentów do najczęściej wykonywanych badań
w Zakładzie Medycyny Nuklearnej

 

 

 Scyntygrafia tarczycy po podaniu 99mTcO4

Wskazania do wykonania badania:

Badanie scyntygraficzne tarczycy nadtechnecjanem jest jednodniowe, wykonuje się po 20 minutach po dożylnym podaniu znacznika.

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent nie wymaga przygotowania.

tarczyca

 

 

 

Badanie scyntygraficzne tarczycy po podaniu radiojodu

Wskazania do wykonania badania:

Badanie tarczycy radiojodem (131-I) jest dwudniowe - w pierwszym dniu pacjent otrzymuje doustnie diagnostyczna kapsułkę 131-I. Po 24 godzinach od podania wykonuje się rejestrację obrazu tarczycy z obliczeniem wartości jodochwytności.
W ocenie jodochwytności do terapii radioizotopowej nadczynności tarczycy dodatkowo wykonywany jest pomiar jodochwytności po upływie 48 godzin od podania radioznacznika.
Badanie opiera się na założeniu, że stopień wychwytu jodu jest odzwierciedleniem stanu czynnościowego tarczycy.

Sposób przygotowania pacjenta:

W pierwszym dniu podania kapsułki diagnostycznej 131J pacjent powinien być na czczo. W drugim i trzecim dniu pomiarów pacjent może być po posiłku.
Do badań scyntygraficznych tarczycy wskazane jest po konsultacji z lekarzem kierującym na badanie odstawienie niektórych leków blokujących wychwyt radioznaczników zwłaszcza takich jak:

 

 

 

Scyntygrafia przytarczyc

Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent  nie wymaga istotnego przygotowania. Badanie trwa ok. 2 godziny

 

 

 

Scyntygrafia kości

 Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Nie wymaga przygotowania. Chory nie powinien być na czczo. Wskazane jest dostarczenie przez  pacjenta wyników innych badań obrazowych oraz przyniesienie ze sobą 1 l niegazowanej wody mineralnej.Łączny czas od podania radioizotopu, oczekiwania na badanie oraz wykonania scyntygrafii wynosi ok. 3 godzin.

scyn kosci

 

 

 

Cholescyntygrafia (dynamiczna scyntygrafia wątroby)

Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent przed badaniem powinien być na czczo.
Badanie trwa ok. 1 godziny.

 

 

 

Renoscyntygrafia (dynamiczna scyntygrafia nerek)

Wskazania do wykonania badania:

 

 

 

Renoscyntygrafia z testem kaptoprilowym

Wskazania do wykonania badania:

 

 

 

Renoscyntygrafia z testem furosemidowym

Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent powinien być po suchym śniadaniu i przynieść ze sobą ok.1 litr płynów (woda mineralna niegazowana, herbata).
Przed badaniem renoscyntygraficznym łącznie z testem kaptoprilowym wskazane jest po konsultacji z lekarzem kierującym, na 2-4 dni odstawienie inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz diuretyków.
Badanie trwa ok. 1 godziny.

nerki

 

 

 

Scyntygrafia perfuzyjna płuc

Wskazania do wykonania badania:

Przeciwwskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent nie wymaga przygotowania.
Wskazane jest przyniesienie przez pacjenta aktualnego badania rentgenowskiego płuc. Badanie trwa ok. 0,5-1 godziny.

pluca

 

 

 

Scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego w spoczynku i po wysiłku

Podstawowe wskazania:

Badanie wykonywane jest wg. protokołu dwudniowego:

Przygotowanie pacjenta do badania:

W dniu badania chory powinien być na czczo i przynieść ze sobą żółciopędny posiłek (25 dag pełnotłustego białego sera lub ser topiony lub jajko, czekolada, śmietana) oraz do próby wysiłkowej wykonywanej na ergometrze wygodne buty i ubranie.
W każdym dniu badanie trwa ok. 1,5-2 godzin.

serce

 

 

 

Limfoscyntygrafia

Wskazania do wykonania badania:

Radiofarmaceutyk jest podawany pod/lub śródskórnie.

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent nie wymaga przygotowania.
Badanie trwa ok. 1 godziny w przypadku lokalizacji węzła chłonnego natomiast u chorych diagnozowanych z powodu obrzęku ok. 3 godzin.

 

 

 

Scyntygrafia receptorów somatostatynowych

Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Dieta płynna przez 2-3 dni poprzedzające badanie, w dniu badania chory powinien być nawodniony, 12 godzin przed badaniem zalecane użycie środków laksatywnych (np. Fortrans 1 saszetka) z wyjątkiem chorych z hormonalnie czynnym guzem o typie insulinoma.
Przygotowanie pacjenta powinno obejmować uwzględnienie przerwania podawania analogów somatostatyny. Jeśli są to preparaty krótko działające na 24 godziny, a w przypadku preparatów długo działających badanie należy planować przed podaniem następnej dawki leku. Chory powinien zabrać ze sobą wynik innych badań.

 

 

 

Scyntygrafia ślinianek

Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent powinien pozostać ok. 8 godzin na czczo oraz przed badaniem przynieść jedną cytrynę.
Badanie trwa ok. 1,5 godziny.

 

 

 

Scyntygrafia uchyłka Meckela

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent przed badaniem powinien pozostać ok. 8 godzin na czczo.
Badanie trwa ok. 1 godziny.

 

 

 

Scyntygrafia poszukiwanie miejsc krwawienia z przewodu pokarmowego

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent przed badaniem powinien pozostać ok. 8 godzin na czczo.
Badanie w zależności od otrzymywanych poszczególnych obrazów scyntygraficznych może trwać  nawet 6 godzin.

 

 

 

Scyntygrafia motoryki przełyku, opróżniania żołądka, refluksu żołądkowo - przełykowego

Wskazania do wykonania badania:

Sposób przygotowania pacjenta:

Pacjent powinien być na czczo. Do badania opróżniania żołądka powinien przynieść jedno surowe jajko, mleko, bułeczkę i masło.
Badanie trwa ok. 1 godziny.

 

 

 

Terapie radioizotopowe:

Terapia jodem promieniotwórczym łagodnych chorób tarczycy

Wskazania do terapii jodem promieniotwórczym:

Terapię radiojodem przeprowadza się podając doustnie kapsułkę jodu 131-I o aktywności wyliczonej indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie wyników badań pacjenta.

Sposób przygotowania pacjenta:

Do badań diagnostycznych w celu zakwalifikowania do leczenia radiojodem pacjent powinien przynieść wynik aktualnego oznaczenia poziomu TSH, aktualne badanie usg tarczycy (ostatnie 12 miesięcy) oraz jeśli wcześniej  było wskazanie, wynik badania biopsji cienkoigłowej guzków tarczycy.
Po ustaleniu terminu przeprowadzenia terapii pacjent otrzymuje dokładną ustną i pisemną instrukcję na temat  leczenia 131-I oraz podpisuje zgodę na przyjęcie dawki leczniczej 131-I i zobowiązanie do przestrzegania zaleceń. W dniu podania kapsułki terapeutycznej 131-I pacjent powinien być na czczo oraz po jej podaniu nie powinien jeść przez ok. 1,5 godziny.

Na procedurę leczenia radiojodem składa się porada kwalifikacyjna, która obejmuje wykonanie koniecznych badań, po zakwalifikowaniu do leczenia podanie terapeutycznej dawki 131-I oraz cztery badania kontrolne po podaniu:

Następnie pacjent powinien być kontrolowany w poradni endokrynologicznej.

 

 

 

Radioizotopowa, paliatywna terapia przerzutów nowotworowych do kości

Wskazaniem do paliatywnego leczenia bólów wywołanych przerzutami nowotworowymi do kości są głównie przerzuty raka prostaty, sutka, płuc, nerek.

Izotopy stosowane to 89 stront w postaci chlorku strontu i 153 samar jako lexidronam samaru. Oba radiofarmaceutyki podaje się w postaci iniekcji dożylnej. Chorzy leczeni są ambulatoryjnie, nie wymagają hospitalizacji. Do leczenia kwalifikują lekarze specjaliści: onkolodzy, radioterapeuci, urolodzy lub lekarze medycyny paliatywnej, kiedy standardowe leczenie przeciwbólowe nie przynosi efektu.

Na procedurę leczenia przerzutów nowotworowych do kości składa się porada kwalifikacyjna, w ramach  której pacjent ma wykonane badanie scyntygraficzne układu kostnego, które jest niezbędne do zakwalifikowania do terapii oraz wykonanie potrzebnych badań biochemicznych a następnie podanie odpowiedniej dawki 153-Sm lub 89-Sr. oraz 4 badania kontrolne w ciągu 6 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dolegliwości lub wątpliwości dotyczących leczenia należy kontaktować się z lekarzem prowadzącym.

 

 

 

Synowektomia

Sposób postępowania
Wskazania

Wskazaniem do terapii jest leczenie nawrotowego wysięku w stawach w przebiegu przewlekłych schorzeń układu ruchu, u których po zastosowaniu innego leczenia uzyskano poprawę, ale nadal utrzymuje się wysięk.lub gdy podawanie kortykosterydów miejscowo jest przeciwwskazane

Przeciwwskazania

Bezwzględne
ogólne

miejscowe

Wykonanie badań obrazowych jest niezbędne przed radiosynowiektomią celem:

Badanie kwalifikacyjne obejmuje

  1. Pacjent otrzymuje pisemną informację o postępowaniu po leczeniu
  2. Pacjent wyraża pisemną zgodę na zaproponowane leczenie

Zalecenia dodatkowe:

Reakcje niepożądane
Zapalne zaczerwienienie i obrzęk okolicy stawu ( zaleca się unieruchomienie stawu i obłożenie lodem oraz podane leków przeciwbólowych i niesterydowych leków przeciwzapalnych)
Uwaga! Nie wolno punktować stawu przez ok. 10 dni

Dalsze postępowanie