Dobrze wykorzystane fundusze!

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie nie tylko skutecznie wykorzystał środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 lecz również uzyskał znaczące oszczędności.

Modernizacja Laboratoriów Analitycznego i Mikrobiologicznego oraz Oddziałów Kardiologii i Nefrologii zamiast planowanych 2.502.037,42 zł kosztowała 1.873.663,69 zł, z czego kwota dofinansowania z EFRR stanowiła 1.528.673,25 zł, natomiast 15% wkładu własnego zapewnił nam Zarząd Województwa Lubelskiego.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Lubline

Dzięki realizacji projektu uzyskano ok. 1.500 m2. powierzchni dostosowanych do przepisów obowiązującego prawa. Dotyczy to dwóch oddziałów szpitalnych (Nefrologii i Kardiologii) oraz infrastruktury diagnostyki laboratoryjnej z dwiema pracowniami (Analityczną i Bakteriologiczną). W efekcie przeprowadzonych prac możliwe stało się przywrócenie statutowej ilości łóżek na Oddziale Kardiologii. W efekcie sąsiedzkiego umieszczenia Laboratorium Analitycznego i Mikrobiologicznego udało się lepiej wykorzystać pozostającą w dyspozycji powierzchnię użytkową i zapewnić standard wykończenia i wyposażenia laboratoriów spełniający wymogi aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Lubline

Zakres prac dostosowawczych obejmował przede wszystkim roboty remontowo-budowlane w zakresie wymiany instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zakup i montaż w pomieszczeniach niezbędnych urządzeń. Po zmianach powierzchnia użytkowa Oddziału Nefrologii wynosi 455,56 m2. Oddział Kardiologiczny stał się dostępniejszy dla niepełnosprawnych, pokoje łóżkowe mają lepszy, bezpośredni dostęp światła dziennego. Powierzchnia użytkowa Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego została efektywnie zagospodarowana.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  w Lubline
stopka
Projekt i realizacja strony internetowej:
Webbit Media