Drugim etapem projektu było kompleksowe wdrożenie systemu informatycznego w całym szpitalu, zarówno w części medycznej jak i administracyjnej. Złożyło się na to dostarczenie infrastruktury informatycznej i oprogramowania.
W części medycznej wdrożono moduł: izby przyjęć, recepcji, oddziałów szpitalnych, pracowni diagnostycznych, laboratorium, bloku operacyjnego, gabinetów lekarskich i zabiegowych, pracowni rehabilitacyjnych, i statystyki medycznej. Umożliwiło to również wprowadzenie procesu monitorowania zakażeń zakładowych. Zadaniem systemu jest sprawne gromadzenie i dystrybucja wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia pacjenta od chwili jego pojawienia się w placówce medycznej aż do zakończenia procesu leczenia.


W oparciu o wdrożony system obiegu dokumentacji medycznej możliwe będą szybkie i częste konsultacje lekarskie między specjalistami, a także natychmiastowe przekazywanie wyników badań diagnostycznych. Elektroniczny sposób gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych medycznych pozwoli personelowi medycznemu na zastosowanie pewnych automatów analitycznych wspomagających proces leczenia.
Pełne wykorzystanie  systemu informatycznego zepewni:

 

  • pełną ewidencję zdarzeń medycznych i przebiegu leczenia
  • dostęp do danych medycznych i historii chorób pozwalając tworzyć analizy i zestawienia wg dowolnych kryteriów
  • tworzenie dokumentacji medycznej zgodnie z potrzebami użytkownika i obowiązującym stanem prawnym
  • pełne i kompleksowe zarządzanie obrotem lekami
  • elektroniczne przekazywanie zleceń, oraz wyników badań
  • pełną obsługę laboratorium wraz z aparatami laboratoryjnymi i magazynem
  • rozliczanie kosztów leczenia na poszczególnego pacjenta
  • rozliczanie i ewidencję, wykonanych w ramach kontraktów i umów, świadczeń wraz z możliwością wyceny tych świadczeń
  • automatyczne rozliczanie z NFZ oraz kontrahentami zewnętrznymi


Wdrożenie systemu informatycznego potrwa do końca 2012 r.

Całość projektu realizowana była w latach 2010-2012


Całość projektu wyniosła: 5 539 525, 29 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 4 708 596, 49 zł (85%)

Środki z Budżetu Województwa Lubelskiego: 784 970 ,94 zł
stopka