Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Podniesienie jakości usług medycznych poprzez dostosowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie do rozporządzenia Ministra Zdrowia

Cele Projektu

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia standardu świadczonych usług i sprostaniu wymogom obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowe cele projektu to:

  • Dostosowanie wybranych obiektów Szpitala do przepisów prawa
  • Poprawa funkcjonowania oddziałów objętych modernizacją w ramach projektu
  • Podniesienie jakości usług medycznych szpitala

Wskazane cele wynikały bezpośrednio z wdrażanego przez Szpital Programu Dostosowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Ich realizacja zapewniona została poprzez modernizację poszczególnych oddziałów szpitala i dostosowaniu ich do obowiązujących standardów i przepisów prawa.

W dłuższej perspektywie czasu inwestycja przyczyni się do wywołania szeregu pozytywnych oddziaływań społeczno-gospodarczych prowadzących między innymi do podniesienia jakości udzielanych usług zdrowotnych, poprawy stanu zdrowotnego mieszkańców oraz polepszenia warunków i komfortu pracy.

Projekt realizowany był w latach 2010-2013.