Ładowanie strony...

Centralna Sterylizatornia

  • PDF

p. o. Kierownika – Renata Markowska

Telefony:

Kierownik - nr tel. 81 537 44 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35


Numery kontaktowe do poszczególnych pomieszczeń:

Strefa brudna:      81 537 44 12                                 
Strefa czysta: 81 537 44 16
Strefa sterylna: 81 537 44 13
   

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek - całodobowo
soboty, niedziele i święta od 7.00 do 19.00

Centralna Sterylizatornia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego świadczy usługi na rzecz jednostek organizacyjnych szpitala oraz podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartych umów z Dyrekcją Szpitala w zakresie dezynfekcji, sterylizacji parowej i sterylizacji niskotemperaturowej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia w zakładach opieki zdrowotnej w Centralnej Sterylizatorni wyodrębnione są trzy strefy robocze :

  • strefa materiałów skażonych (strefa brudna)
  • strefa materiałów czystych (strefa czysta)
  • strefa materiałów sterylnych (strefa sterylna)

wyposażone w: przelotowe sterylizatory parowe, przelotowe myjnie – dezynfektory, przelotowy sterylizator formaldehydowy, przelotowy sterylizator gazowy na tlenek etylenu, myjnie ultradźwiękową, zgrzewarki rotacyjne.

Wszystkie procesy sterylizacyjne monitorowane są fizycznie, chemicznie, biologicznie oraz odpowiednio dokumentowane.

Personel zatrudniony w Centralnej Sterylizatorni to wykwalifikowani pracownicy o dużym doświadczeniu w wykonywaniu procesów dekontaminacji, systematycznie podnoszący kwalifikacje zawodowe. Wśród personelu są osoby, które posiadają zawód technik sterylizacji medycznej, wszyscy zatrudnieni w Centralnej Sterylizatorni mają średnie wykształcenie, uprawnienia eksploatacyjne typu E, które dopuszczają do obsługi sterylizatorów parowych oraz certyfikaty dopuszczające do obsługi sterylizatorów niskotemperaturowych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO