Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie jest:

„Świadczenie specjalistycznych usług medycznych w formie opieki stacjonarnej, opieki ambulatoryjnej, diagnostyki i rehabilitacji” na jakościowo wysokim poziomie, zapewniającym pacjentom, a także personelowi przyjazne i bezpieczne warunki leczenia i pracy.

W możliwie najpełniejszy sposób dążymy do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz do realizacji nadrzędnego celu, jakim jest ich zdrowie i dobro.

Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania pacjentów oraz konieczność utrzymania wypracowanej pozycji musimy wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

"Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić"

Kard. Stefan Wyszyński

                                                       

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie dla realizacji wyznaczonych celów jakościowych przyjmuje zobowiązania do:

W oparciu o ogólne zobowiązania jakościowe opracowane są cele szczegółowe podlegające zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcję Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, która zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji powyższej Polityki.

Załączniki:
Pobierz plik (Polityka BHP.pdf)Polityka BHP.pdf[ ]715 kB
Pobierz plik (Polityka Środowiskowa.pdf)Polityka Środowiskowa.pdf[ ]763 kB
Pobierz plik (polityka_jakosci.pdf)Polityka Jakości[ ]229 kB