Ładowanie strony...

Konkursy

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/55/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie udzielania porad specjalistycznych w Poradni Rehabilitacyjnej Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf[ ]506 kB

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/35/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf[ ]481 kB

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/45/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie konsultacji: kardiochirurgicznych, neurochirurgicznych, psychiatrycznych

Załączniki:
Pobierz plik (ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)ogłoszenie o konkursie ofert.pdf[ ]592 kB

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/32/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielenie zamówienia w zakresie świadczeń zdrowotnych (pielęgniarskich) związanych z realizacją inwazyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych w Oddziale Kardiologii – Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie.pdf)Ogłoszenie o konkursie.pdf[ ]524 kB

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/57/18

  • PDF

Konkurs ofert na zawarcie umowy o udzielenie zamówienia, polegającego na wykonywaniu: 1. procedur zabiegowych przy urazach głowy, znajdujących się w ramach grupy A 01 - „Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu” 2. procedur zabiegowych przy urazach głowy, znajdujących się w ramach grupy A 02 - „Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu” 3. procedur zabiegowych (według ICD-9) wymienionych w grupie A 02 z przyczyn innych niż urazy głowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf[ ]586 kB

WSzSSPZOZ.DOP/0292A/36/18

  • PDF

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie zabezpieczenia lekarskich świadczeń zdrowotnych poza godzinami normalnych ordynacji, czyli poza obowiązującym rozkładem czasu pracy(dyżur medyczny) w Oddziale Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

WSzSSPZOZ.DOP.0292 A/50/18

  • PDF

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne oraz wykonywanie zadań administracyjnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie

WSzSSPZOZ.DOP.0292A/49/18

  • PDF

Konkurs ofert na udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Onkologicznej/Hematologicznej w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej oraz na udzielanie świadczeń i konsultacji w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf)Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf[ ]521 kB
Pobierz plik (Zmiana MI.pdf)Zmiana MI.pdf[ ]519 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO