Ładowanie strony...

Dostawy

WSS SPZOZ/ DZP.382/ 23/2018

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z montażem i instalacją aparatu USG klasy Premium dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej oraz dostawa wraz z montażem i instalacją aparatu USG z przystawką biopsyjną dla Oddziału Chirurgii Piersi z możliwością składania ofert częściowych 1 – 2.

WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 25 /2018

  • PDF
przetarg nieograniczony na dostawę środków cieniujących

WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 24 /2018

  • PDF
przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO sprzedaż oraz dostawa materiałów ortopedycznych do zabiegów urazowych dla potrzeb Oddziału Urazowo- Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardyn

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO sprzedaż oraz dostawa materiałów ortopedycznych do zabiegów urazowych   dla potrzeb Oddziału Urazowo- Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych.

WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 15 /2018

  • PDF

dostawa odczynników do oznaczania troponiny i d-Dimerów na analizatorze AQT 90 i odczynników do oznaczania parametrów krytycznych na analizatorze ABL 837

WSS SPZOZ.DZP.382/ 10/2018

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na sprzedaż oraz dostawę obłożeń oraz wyrobów do angioplastyki i angiografii dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki, Zakładu Radiologii oraz Centralnego Traktu Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie z możliwością składania ofert częściowych.

WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 9 /2018

  • PDF
sprzedaż i dostawa odczynników do oznaczania Ige, ECP, trypazy, dostawa paneli alergologicznych wraz z dzierżawą analizatorów, testów narkotykowych kasetkowych oraz noży plazmowych wraz z bezpłatnym użyczeniem generatora

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO