Ładowanie strony...

Usługi

WSS SPZOZ.DZP.382/ 14/2018

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 221 000 EURO na usługę zagospodarowania (transport i przetwarzanie) odpadów komunalnych.

WSS SP ZOZ DZP 382/ 8/ 2018

  • PDF

rpo lubelskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami : 1. Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok „E” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją gazów medycznych, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 2. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok „F” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, - realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielenia świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”. 3. Remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala, gospodarka zielenią). - realizowanego ze środków własnych Szpitala z możliwością składania ofert częściowych na trzy zadania.

WSS SP ZOZ DZP.382/67/2017

  • PDF

Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 EURO na usługę pn. opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego wraz ze scenariuszem pożarowym opracowanym w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dla bloku „C” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, al. Kraśnicka 100, , oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej planu BIOZ wraz z robotami towarzyszącymi, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

WSS SPZOZ/ DZP.382/ 58/2017

  • PDF
Dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO na sprzedaż oraz dostawę sprzętu do elektroterapii i stentów wieńcowych samorozprężalnych z możliwością składania ofert częściowych dla potrzeb Oddziału Kardiologii- Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

WSS SP ZOZ DZP.382/ 51/ 2017

  • PDF
Opracowanie dokumentacji projektowej budynków: A, B, C, D, G, H, I, ŁĄCZNIKI, tj. projektu budowlano - wykonawczego wielobranżowego, wraz z opracowaniem przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, informacji dotyczącej planu BIOZ budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w zakresie wynikającym z opracowanych Audytów Energetycznych przez firmę „KRYNOS” Paweł Jabłecki, 02-764 Warszawa, ul. Egejska 15/20 tj. blok: A, B, C, D, G, H, I, ŁĄCZNIKI, wraz z robotami towarzyszącymi w niezbędnym zakresie a także sprawowaniem nadzoru autorskiego

WSS SP DZP.382/26/2017

  • PDF

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 209 000 EURO na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych pochodzących z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ z siedzibą w Lublinie [Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin], z możliwością składania ofert częściowych.

WSS SP DZP. 382.7 /2017

  • PDF
świadczenie kompleksowych usług w zakresie sporządzania i dystrybucji posiłków na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie Al. Kraśnicka 100 wraz z najmem pomieszczeń
Załączniki:
Pobierz plik (Dokumenty dla Wykonawców.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]224 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania dla Wykonawców.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]49 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]32 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie]124 kB
Pobierz plik (Ogłozenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie[ ]68 kB
Pobierz plik (WYJAŚNIENIA NR 1.doc)Wyjaśnienia nr 1 - zmiana terminu[Wyjaśnienia nr 1 - zmiana terminu]26 kB
Pobierz plik (Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami.zip)Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami[Wyjasnienia nr 2 wraz z załacznikami]159 kB
Pobierz plik (Wyjaśnienia nr 3.doc)Wyjasnienia nr 3 [Wyjasnienia nr 3 ]28 kB

WSS SP DZP. 382. 2 /2017

  • PDF

opracowanie dokumentacji projektowej (w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego) wraz z opracowaniem kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych z możliwością składania ofert częściowych 1 – 4 na niżej wymienione inwestycje:

1)      Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok F

2)      Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok E

3)      Przebudowa Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej blok A

4)      Przebudowa Oddziału Urologii (Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego z adaptacją sali operacyjnych)

Załączniki:
Pobierz plik (DOKUMENTY DLA WYKONAWCÓW.zip)Dokumenty dla Wykonawców[Dokumenty dla Wykonawców]6794 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania na część nr 3.doc)Info o wyniku postępowania na część nr 3.doc[ ]42 kB
Pobierz plik (Info o wyniku postępowania na stronę.doc)Informacja o wynikach postępowania[Informacja o wynikach postępowania]74 kB
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[Informacja z otwarcia ofert]52 kB
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówienie]137 kB
Pobierz plik (WYjaśnienia nr 1.doc)Wyjaśnienia nr 1 - termin składania ofert[Wyjaśnienia nr 1 - termin składania ofert]47 kB

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO