Ładowanie strony...

WSS SP ZOZ DZP 382/ 8/ 2018

  • PDF

rpo lubelskie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad trzema zadaniami : 1. Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa blok „E” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją gazów medycznych, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 2. Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok „F” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., c.o., wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, - realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 pod tytułem projektu: „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielenia świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny”. 3. Remont jezdni, parkingów i ciągów pieszych przed Wojewódzką Przychodnią Specjalistyczną oraz przy budynkach szpitalnych przy ul. Konstantynów w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości ogólnodostępnych ciągów pieszych, jezdni i parkingów wewnętrznych wokół W.Sz.S SP ZOZ w Lublinie – II etap – roboty drogowe” oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie – etap III (dziedziniec pomiędzy blokami F-G, dziedziniec wschodni, środkowy, zachodni B-C, teren przed szpitalem - blokiem A, teren wokół szpitala, gospodarka zielenią). - realizowanego ze środków własnych Szpitala z możliwością składania ofert częściowych na trzy zadania.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO