Ładowanie strony...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych nad zadaniem rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.

  • PDF

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych nad zadaniem rozbudowa, przebudowa wraz z dostosowaniem do wymagań aktualnych przepisów prawa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Nr POIS.09.01.00-00-0076/16 pod tytułem projektu: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. ASDI/ 382/06/2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO