Ładowanie strony...

Zakup sprzętu medycznego dla Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ celem podniesienia jakości usług medycznych mieszkańców województwa lubelskiego.

  • PDF

Kolejne inwestycje w infrastrukturę medyczną możliwe były dzięki dotacji otrzymanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej wziął udział w Programie: Wyrównywanie Różnić Między Regionami i w marcu b.r. wyposażony został w sprzęt rehabilitacyjny typu: aparaty do terapii podciśnieniowej, masażu uciskowego, terapii ultradźwiękowej, terapii polem magnetycznym, elektroterapii z funkcją prądów interferencyjnych. Ponadto zakupione zostały stoły rehabilitacyjne, cykloergometry, bieżnia treningowo-rehabilitacyjna oraz lampy do naświetlań.
Całkowity koszt inwestycji to ponad 220 000,00 zł.

 

 

 

PFRON

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie © 2013

designed by sm32 STUDIO