Rejestracja 81 537 41 71 

Podpisanie umowy na nowy sprzęt do nowopowstającej Centralnej Sterylizatorni

Sześć myjni, pięć sterylizatorów i nowe wyposażenie technologiczne, w tym wózki, stanowiska narzędziowe za ponad 6 milionów złotych. Takie będzie wyposażenie najnowocześniejszej Centralnej Sterylizatorni w nowo powstającym Bloku R.

Zdjęcie przedstawia Dyrektora WSS Piotra Mateja, Szczepana Kusibab wiceprezesa firmy Adamietz i Marszałka  Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego

Do maja 2025 roku ma zostać ukończony pierwszy etap budowy Regionalnego Centrum Pulmonologii w Lublinie. Będzie ono funkcjonowało w ramach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w lokalizacji przy ul. Herberta w Lublinie. Dzisiaj w urzędzie marszałkowskim dyrektor szpitala Piotr Matej podpisał umowę ze Szczepanem Kusibabem, wiceprezesem firmy Adamietz i wykonawcą. Koszt inwestycji wyniesie 36,5 milionów złotych.

Zdjęcie delegacji WSS wraz z przedstawicielami strony ukraińskiej

W dniach 11 - 12 lipca 2023 r. delegacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, odbyła służbową podróż na Ukrainę. Celem wizyty było spotkanie studyjne dotyczące merytorycznych ustaleń niezbędnych do przygotowania i późniejszej realizacji wspólnego projektu w ramach programu INTERREG NEXT Poland-Ukraine.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie uzyskał status ośrodka szkoleniowego i został umieszczony na stronie Rejestru Instytucji Szkoleniowych. To pierwszy szpital w regionie, który może pochwalić się uzyskaniem takiego tytułu. Wkrótce w placówce przy al. Kraśnickiej rozpoczną się szkolenia skierowane do personelu medycznego.

Rozmowa z Ministrem Zdrowia - Adamem Niedzielskim na temat reorganizacji Szpitala

W nowym wspólnym programie Telewizji Polskiej - pasma TVP Info, Radiowej „Jedynki” i Polskiego Radia 24 pt. „W otwarte karty” wyemitowanym 25.05.2023 r. prowadzonym przez Panią Małgorzatę Raczyńską - Weinsberg Minister Zdrowia Adam Niedzielski poruszył temat podejmowanych przez resort działań naprawczych dotyczących finansowania placówek służby zdrowia.

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem 

Lubelskich Dni Promujących Zdrowie

Dzień Diagnosty Laboratoryjnego został ustanowiony, aby podkreślić rolę przedstawicieli tego zawodu w opiece nad pacjentem.

Z okazji Dnia Diagnosty Laboratoryjnego dziękuję wszystkim Pracownikom Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Koagulologii i Mikrobiologii, Laboratorium Centralnego, Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej z Pracownią Prątka Gruźlicy oraz Banku Krwi za wrażliwość i wytrwałość w pełnieniu tak trudnej i odpowiedzialnej pracy. Niech wykonywana praca będzie dla Państwa nie tylko codziennym obowiązkiem, ale przede wszystkim źródłem satysfakcji i radości z pomagania innym.

W dniu 19.05.2023 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ nastąpiło uroczyste otwarcie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Herberta 21.

Back to top