Rejestracja 81 537 41 71 

Do zadań Epidemiologa Szpitala należy w szczególności:

 • Współdziałanie z Działem Epidemiologii w zakresie realizowanych działań.
 • Opracowywanie programu Szpitalnej Polityki Antybiotykowej, jego analiza.
 • Opracowywanie receptariusza antybiotykowego będącego częścią Receptariusza Szpitalnego.
 • Monitorowanie zużycia antybiotyków w Szpitalu.
 • Udział w opracowywaniu i monitorowaniu programu kontroli zakażeń, udział w analizie efektywności procedur.
 • Merytoryczny nadzór nad opracowywaniem procedur dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń.
 • Ocena merytoryczna wprowadzanego do Szpitala sprzętu medycznego mającego wpływ na sytuacje epidemiologiczną Szpitala.
 • Prowadzenie konsultacji dla personelu medycznego, dyrekcji szpitala, działów technicznych w zakresie epidemiologii.
 • Współudział w prowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego Szpitala.
 • Współpraca z lekarzem zakładowym w zakresie zapobiegania zakażeń wśród personelu.
 • Współpraca z radcami prawnymi w zakresie związanym z problemami wynikającymi z wystąpieniem zakażenia.
 • Współpraca z zespołem ds. jakości i innymi zespołami w aspekcie epidemiologii Szpitala
 • Współpraca z jednostkami pozaszpitalnymi w zakresie programu szpitalnej polityki antybiotykowej oraz zapobiegania i zwalczania zakażeń.

Back to top