Rejestracja 81 537 41 71 

Okno życia w ramach Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie funkcjonuje od 1999 roku, od niedawna w Budynku "E" od strony parkingu.
 
Lokalizacja ta zapewnia matkom pełną anonimowość i dyskrecję. Wejście do oddziału położniczo ginekologicznego oraz do Ginekologicznej Izby Przyjęć znajduje się po drugiej stronie budynku, toteż miejsce, gdzie kobieta pozostawia dziecko jest niewidoczne dla pacjentek i osób odwiedzających. Również pacjenci innych oddziałów nie powinni być obserwatorami tego zdarzenia ponieważ  nie ma tam szlaku komunikacyjnego, prowadzącego do głównego wejścia do szpitala, przychodni przyszpitalnej czy SOR. Ogrodzenie otaczający parking uniemożliwia zaobserwowanie zdarzenia przez osoby postronne, przechodzące sąsiadującą ulicą.
 
Okno życia jest bezpieczne i łatwo dostępne. Okno otwiera się na zewnątrz i nie jest zamykane na klucz. Zawsze można je otworzyć. Posiada duże oznakowanie. Pomieszczenie jest przeszklone i od razu widać co się w nim znajduje oraz do czego jest przeznaczone. W środku znajduje się łóżeczko noworodkowe, wykorzystywane na oddziałach dziecięcych dla noworodków i niemowląt. Matka może ( nie musi ) pociągając za umieszczony obok okna sznurek i poinformować personel, włączając alarm. Jednak niezależnie od alarmu, obecne umiejscowienie okna życia pozwala personelowi na jego stały monitoring.
 
Miejsce jest ogrzewane, z zapewnionym dostępem powietrza.
 
Dziecko znalezione w oknie życia zostaje przyjęte do oddziału Intensywnej terapii Noworodka celem oceny stanu zdrowia. Jest badane przez lekarza neonatologa. Oceniany jest wiek, stan zdrowia i ewentualne potrzeby (np. wyziębienie, odwodnienie, niedożywienie).

Back to top