Rejestracja 81 537 41 71 

Postępowanie Pacjenta podczas przyjęcia na teren Szpitala

Szanowni Pacjenci,
Przedstawiamy Państwu informator dotyczący Państwa pobytu w naszym Szpitalu. Dotyczy on osób posiadających skierowanie na planowany zabieg. Niezależnie od typu działań wobec Państwa, niniejszy informator ma pomóc w organizacji Waszego pobytu i podniesieniu Państwa komfortu w naszej placówce. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które leżą w Waszym własnym interesie.

Informator składa się z następujących części:
Ścieżka postępowania na terenie szpitala; obostrzeń i procedur związanych z pandemią SARS-CoV-2  (COVID-19), wariantu odpowiedzialności za inną osobę, np. niepełnoletnią oraz sytuacji, gdy mając skierowanie nie posiadamy kompletu dokumentów.

Dane kontaktowe:

Umawianie i odwoływanie wizyt

Na wypadek wcześniejszego pobrania wymazu na badanie przeciw SARS-CoV-2:

Punkt pobrań drive thru COVID-19

Ścieżka postępowania na terenie szpitala

Przed przybyciem

Pamiętaj o zachowaniu higieny przed przybyciem na teren szpitala! Zwróć szczególną uwagę na czystość swojego obuwia – ziemia w podeszwach to jeden z głównych wektorów wirusów i bakterii.

Staraj unikać się środków transportu publicznego do dziesięciu dni przed przybyciem ze względu na ryzyko SARS-CoV-2. W wypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów typowych dla tego typu koronawirusa, niezwłocznie powiadom personel drogą telefoniczną lub mailową. Dotyczy to też sytuacji, gdy jesteś na kwarantannie.
Jeśli czeka cię planowy zabieg w szpitalu, będziemy wymagać od Ciebie negatywnego testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 godzin przed przybyciem. Test możesz wykonać w zewnętrznym laboratorium. Posiadanie testu jest obecnie bezwzględnie wymagane dla osoby korzystającej z usług szpitala.

Jeśli wynik testu jest pozytywny, o dalszym procesie planowanego zabiegu zadecyduje Twój lekarz prowadzący.

Nie zabieraj ze sobą czegoś niepotrzebnego, jak duże ilości opakowań czy nadmiaru ubrań. Przed przybyciem do szpitala powinieneś mieć:
  - dokument potwierdzający Twoją tożsamość.
  - dostępną historię swojej choroby w formie wydrukowanej dokumentacji lub dostępnych danych w platformie e-Pacjent, dostępnych dla personelu szpitala, w tym kartę informacyjną z wcześniejszego leczenia szpitalnego, jeśli ją posiadasz. Jeśli dopiero udajesz się do poradni po raz pierwszy, rozważ, jakie konkretne informacje chcesz udzielić. Nie będziesz jedyną osobą w kolejce.
  - potwierdzenie skierowanie w formie dokumentu lub dostępnych danych w platformie e-pacjent.
  - dokument potwierdzający możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego
  - jeśli ma być przeprowadzony zabieg, miej ze sobą:
      Kapcie/klapki
      Piżamę
      Szlafrok
      Przybory toaletowe
      Ręczniki
      Własne sztućce i kubek
      Przyjmowane leki
      Komplet maseczek w standardzie FFP2 / FFP3 lub N95 / N100
      Jeśli to możliwe, telefon.
  - znajdź czas, aby zapoznać się z Prawami Pacjenta.
  - zastanów się, jakie osoby mogą być poinformowane o Twoim pobycie na terenie szpitala. Kto może podjąć ważne decyzje w Twoim imieniu? Będziesz potrzebować te dane podczas wypełniania formularza zgody o leczenie.
  - Jeśli jesteś osobą z ograniczoną możliwością ruchu przekaż telefonicznie Rejestracji szpitala o potrzebie pomocy Tobie, gdy dotrzesz na parking.
  - Proszę nie zapomnij o zapasowych maseczkach? Maseczki powinny spełniać standard FFP2 / FFP3 lub N95 / N100. Jeśli nie wiesz, jaki standard ma twoja maseczka, informację udzieli Tobie jakikolwiek pracownik Służby Zdrowia lub apteki.

Parking szpitala
Parking szpitala znajduje się naprzeciwko budynku. Jeśli przybywasz samochodem, warto abyś miał kilka drobnych przygotowanych na opłacenie postoju podczas wyjazdu. Nie zapomnij zabezpieczyć biletu parkingowego.
Wejście główne znajduje się najbardziej po lewej stronie głównego budynku. Nazwa bloku: A.
Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia wewnątrz budynku. Naprzeciwko wejścia znajdziesz mapę obiektu.

Pamiętaj: obecnie ze względu na pandemię do szpitala możesz wejść tylko ty: pacjent. Sugerujemy, Aby wszelkie pożegnania miały miejsce przed wejściem na teren jednostki.

Z powodu pandemii, należy kontakt z osobami trzecimi ograniczyć do minimum. Dotyczy to także czasu przebywania na terenie szpitala. Prosimy o nie przemieszczanie się po placówce, jeśli nie jest to wskazane przez personel medyczny. Sugerujemy także ograniczenie w kontakcie z osobami: unikaj bliskiego kontaktu już przed przybyciem na teren szpitala. Na czas trwania pandemii odwiedziny w szpitalu są niemożliwe. Zadbaj zatem o swój komfort psychiczny zapewniając sobie kontakt z bliskimi poprzez telefon. I nie zapomnij ładowarki.

Czy potrzebne są nosze/wózek? Poinformuj
Jeśli jesteś osobą lub wieziesz osobę która potrzebuje pomocy ze strony personelu, powiadom o tym niezwłocznie po przybyciu, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej drogą telefoniczną.

W szpitalu

W momencie wejścia na teren szpitala powinieneś nosić maseczkę. Zdejmuj ją tylko w sytuacjach wskazanych przez personel medyczny, lub sytuacjach do tego dostępnych, jak przyjmowanie posiłku.

Po sprawdzeniu Twojej temperatury przy wejściu do szpitala i pobraniu podstawowych informacji o Twoim stanie zdrowia powinieneś udać się do Rejestracji.
W Rejestracji powiadom o problemie oraz podaj wymagane przez nasz personel dane i dokumenty.
Powiadom o alergiach/zakażeniach/chorobach które mogą wpłynąć na twój stan zdrowia podczas pobytu w naszej placówce (pozyskaj i wypełnij formularz). Jeśli to wymagane na tym etapie, wypełnij także formularz związany z RODO. Nie podawaj na głos danych wrażliwych, jak Twój numer PESEL.
Udaj się do wyznaczonej przez personel jednostki.

Wstępna diagnoza
Przed prowadzeniem zabiegu zostanie przeprowadzona tymczasowa diagnoza. To od niej będzie zależeć, jakie procedury zostaną finalnie wdrożone. Powinieneś wstępnie pozyskać informację od swojego lekarza na temat:
  - opisu badania klinicznego
  - wiedzę na temat zagrożeń i możliwego dyskomfortu
  - korzyści płynące z udanego zabiegu
  - informację o alternatywnych procedurach lub zabiegach
  - warunków odszkodowania i procedur leczenia w przypadku obrażeń
  - dostępu do kontaktów bezpośrednio związanych z leczeniem
Twoje uczestnictwo w tym procesie powinno być dobrowolne a informacje pozyskane poufnie.
Na tym etapie powinieneś dokonać świadomej zgody na dalsze leczenie. W zależności, jaką decyzję podejmiesz, czeka cię podpisanie formularza zgody lub formularza o odmowie dalszego leczenia. W obu wypadkach, Twoja decyzja powinna nastąpić po dopełnieniu wyżej wymienionych procedur.

Badanie
Procesu badawczego, w tym pobrania próbek lub zdjęć dokonuje się w obecności kwalifikowanego do tego personelu. Po uzyskaniu zgody na badanie, proszę postępować zgodnie z instrukcjami personelu.

Finalna diagnoza
Finalna diagnoza uzupełnia wstępną diagnozę i jest dopełnieniem do podjęcia zabiegu. W zależności od charakteru Twojego problemu ze zdrowiem, na tym etapie zostanie podjęta decyzja o terminie zabiegu lub tymczasowe wypisanie ze szpitala i wyznaczenie zabiegu w dalszym terminie.

Zabieg
Zabieg zostanie przeprowadzony przez dedykowany do tego personel medyczny. Stosuj się do zaleceń lekarzy, jeśli wydałeś zgodę na przeprowadzenie leczenia. Ponieważ wydałeś zgodę na leczenie, o terminie opuszczenia szpitala decyduje lekarz. Jeśli opuścisz teren szpitala przez terminem wypisu, wtedy Twój ubezpieczyciel może mieć obiekcje co do wypłacenie odszkodowania na wypadek jakiegokolwiek ubytku na Twoim zdrowiu, który mógłby wyniknąć po Twoim przedwczesnym i samowolnym oddaleniu się.

Badanie po zabiegu
Badanie po zabiegu określi przede wszystkim Twoją zdolność do regeneracji i poziom wysiłkowości jaki umożliwi Tobie dalsze funkcjonowanie bez pomocy personelu medycznego. Podobnie jak wypadku postępowania tuż po zabiegu, nie jest wskazane abyś opuszczał pomieszczeń na tym etapie samowolnie, dopóki nie pozostanie wydana decyzja o terminie wypisu. Jeśli po zabiegu wymagane są zabiegu rehabilitacyjne, zastosuj się do wskazań personelu medycznego, jeśli wyrazisz zgodę na ewentualną rehabilitację.

Wypis ze szpitala i koniec pobytu
Kiedy zapadnie decyzja o wypisie ze szpitala, możesz być proszony o uzupełnienie dokumentacji medycznej. Jest to ważne na wypadek obserwacji Twojego powrotu do zdrowia po zabiegu. Udziel personelowi informacji, w jaki sposób zamierzasz opuścić teren szpitala: samodzielnie, czy przy pomocy wyznaczonych przez Ciebie osób.

Nie zapomnij o zabraniu przez Ciebie twoich prywatnych rzeczy, w tym biletu parkingowego jeśli przyjechałeś samodzielnie.

Zdrowie: uwagi ogólne
Zabieg przeprowadzony na Twoim organizmie zazwyczaj ma charakter inwazyjny. Oznacza to, że Twój organizm będzie potrzebował dłuższego czasu niż zazwyczaj do pełnej regeneracji. Dlatego sugerujemy, abyś stosował się do zaleceń lekarza już przed przystąpieniem do zabiegu w zakresie diety i ogólnego stylu życia. Będzie to miało bezwzględny wpływ na szybkość pozyskania wyższej sprawności już po zabiegu.

Przypominamy, że posiadanie kompletu wymaganych szczepień zmniejsza ryzyko osłabienia organizmu po przeprowadzonym zabiegu, dzięki posiadaniu wyższej odporności.

Co, jeśli nie mam kompletu dokumentów?
Jeśli to możliwe, uzupełnij je niezwłocznie. W  wypadku zagubienia wrażliwych informacji (dotyczy głównie historii leczenia sprzed wprowadzenia IKP), możesz stanąć przed decyzją powtórnego wykonania badań. Będzie miało to wpływ na Twój termin zabiegu.

Jeśli odpowiadam za inną osobę?
Jeśli tą osobą jest ktoś niepełnoletni za kogo prawnie odpowiadasz, przygotuj wszelkie potrzebne dokumenty i rzeczy wymienione na powyższej liście i stosuj się do wskazówek. W wypadku przeprowadzania wstępnego badania i podjęcia zgody lub odmowy dla dalszego leczenia możesz być obecny przy badaniu. W wypadku przyjęcia na teren szpitala już z terminem przeprowadzenia samego zabiegu z powodu obostrzeń wynikających z pandemii nie będziesz mógł odwiedzać osoby niepełnoletniej w okresie przed i po trwaniu zabiegu. Dotyczyć to będzie także osób ubezwłasnowolnionych, za które możesz prawnie odpowiadać.

Back to top