Rejestracja 81 537 41 71 

Przetargi, zapytania ofertowe

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 mz przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest Ewa Chodyra, blok H, pokój 106, tel 81-537-43-08

Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2024 r., o godzinie 10.00 w pok. 106, blok H .
Termin otwarcia ofert 30 stycznia 2024 r., o godzinie 10.15 w pok. 106, blok H .

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni ok. 384,00 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Stacji Dializ.

Termin składania ofert upływa -  21 grudnia 2023 roku o godz. 12.00.

Termin otwarcia ofert w dniu -  21 grudnia o  godz. 12.15. pok. 106, blok H,

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,   20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

gabinetów lekarskich o następujących powierzchniach:  nr 138– 18,81 m2 , nr 128 – 24,78 mnr 103 – 23,35 m2   usytuowanych w Bloku A Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, w budynku położonym przy al. Kraśnickiej 100, z przeznaczeniem na przeprowadzanie badań lekarskich w ramach wykonywania czynności biegłego sądowego z zakresu medycyny oraz przeprowadzanie badań lekarskich w związku z orzekaniem na rzecz zakładów ubezpieczeniowych.

Okres najmu – 3 lata od dnia zawarcia umowy

Termin składania ofert upływa  - 31 lipca 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 31 lipca 2023 o  godz. 12.10. pok. 106, blok H.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin

 Ogłasza przetarg nieograniczony – ofertowy na najem:

 części powierzchni ścian i podłóg - ok. 35 m2 znajdujących się w salach chorych i innych wyznaczonych pomieszczeniach znajdujących się w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie:

Zakres nr 1 – oddziały w lokalizacji przy ul. Herberta 21

Zakres nr 2 – oddziały w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81

Zakres nr 3 – oddziały w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9

 z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu płatnej telewizji szpitalnej (STS) przeznaczonej do odbioru programów TV przez pacjentów Szpitala

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego al. Kraśnicka 100,  20 – 718 Lublin

Ogłasza przetarg nieograniczony – konkurs ofert na wynajem:

powierzchni  24,00 m2 z przeznaczeniem na:
prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w szczególności prowadzenie zakładu fryzjerskiego z możliwością rozszerzenia działalności o usługi kosmetyczne związane z pielęgnacją dłoni, stóp (manicure, pedicure) itp.

Osobą upoważnioną do  udzielania informacji w sprawie postępowania jest pracownik Działu Administracyjno – Gospodarczego – Magdalena Michałowska, 
tel. (81) 537 –43-08

Termin składania ofert upływa -  1 lutego 2023 roku o godz. 12.00.
Termin otwarcia ofert w dniu -  1 lutego 2023 roku o  godz. 12.15. pok. 109, blok H,

Back to top