Rejestracja 81 537 41 71 

Zamówienia do 130 000 zł

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi postępowaniami w jednej z kategorii poniżej.

Konkurs ofert na zawarcie umowy w zakresie udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta w ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w lokalizacji ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top