Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy na stanowiska kierownicze

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy poza godzinami normalnej ordynacji, jako dyżur medyczny w Oddziale Neurologicznym – Pododdziale Udarowym Zakładu Leczniczego w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:

1. Centralnym Trakcie Operacyjnym
2. Oddziale Alergologii i Chorób Płuc
3. Klinicznym Oddziale Toksykologiczno-Kardiologicznym
4. Oddziale Chirurgii Naczyniowej
5. Oddziale Otolaryngologicznym Chirurgii Głowy i Szyi - Pododdziale Leczenia Jednego Dnia
6. Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej z Centrum Leczenia Kamicy Układu Moczowego
7. Oddziale Chorób Zakaźnych dla Dorosłych
8. Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych
9. Oddziale Geriatrycznym
10. Oddziale Medycyny Paliatywnej

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Dziecięcym z Izbą Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Back to top