Rejestracja 81 537 41 71 

Konkursy

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji neurologicznych w Oddziale Noworodków i Wcześniaków w lokalizacji przy ul. Lubartowskiej 81 w Lublinie oraz (2) w Oddziale Chorób Zakaźnych Dziecięcych w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Audiologicznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie oraz konsultacji specjalistycznych dla pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

c

Konkurs ofert na zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie porad specjalistycznych w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej w lokalizacji ul. Herberta 21 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Konkurs ofert na zawarcie umowy przez lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Działu Diagnostyki RTG Nr 2 przy ul. Herberta 21 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Konkurs ofert na zawarcie umowy przez lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na zawarcie umowy w godzinach normalnej ordynacji oraz poza godzinami ordynacji - jako dyżur medyczny – w Oddziale Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży, w Oddziale Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, oraz w Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej w lokalizacji ul. Lubartowska 81 w Lublinie oraz na pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Położniczego z Oddziałem Patologii Ciąży w lokalizacji  ul. Lubartowska 81 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.

Back to top