Rejestracja 81 537 41 71 

Liczymy dni do otwarcia największej inwestycji w naszym Szpitalu od wielu lat. To nowy budynek zabiegowo-anestezjologiczny, nazywany blokiem R.  Zanim trafią tu pacjenci, obiekt odwiedził z wizytą studyjną marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski razem z dziennikarzami.

Blok R to przede wszystkim nowoczesny trakt operacyjny z pięcioma salami oraz jedną salą hybrydową. Do nowego bloku zostanie także przeniesiony oddział intensywnej terapii i anestezjologii oraz centralna sterylizatornia.

- To jest ostatnia inwestycja w ochronę zdrowia z poprzedniej pespektywy unijnej na lata 2014-2020. Oddanie budynku R to zakończenie po 40 latach budowy szpitala wojewódzkiego przy al. Kraśnickich. Mam nadzieję, że ta placówka spełni oczekiwania mieszkańców Lubelszczyznymówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Nowy budynek, oznaczony literą R, powstał z tyłu bloku C, czyli głównego budynku widzianego od strony al. Kraśnickiej, z którym został skomunikowany łącznikami. Ma jedną kondygnację podziemną oraz trzy naziemne. Obiekt ma powierzchnię 6,5 tys. mkw. Budynek jest skonfigurowany sieciowo, jako obiekt inteligentny, w którym zastosowane zostały najnowocześniejsze rozwiązania techniczne do sterowania mediami.

Główna część znajduje się na pierwszym piętrze. Jest to 5 sal operacyjnych wraz z pomieszczeniami funkcyjnymi oraz jedna sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej.  Na parterze znajduje się Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii obejmujący 18 łóżek w pokojach 2 i 4 łóżkowych. Dodatkowo, są tu także 2 izolatki oraz gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Na kondygnacji podziemnej umieszczono centralną sterylizatornię, która ma bezpośrednią komunikacją z nowym blokiem operacyjnym. Obok jest szpitalna apteka, w której będą znajdować się leki przygotowane dla konkretnego pacjenta, w tym także leki do żywienia pozajelitowego i leki cytostatyczne w przypadku chemioterapii.

Nowy obiekt powstał dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Szpital na realizację projektu pn. „Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie” pozyskał dofinansowanie z Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL). Całkowita wartość projektu osiągnęła prawie 85,7 mln zł, z czego blisko 84,3 mln zł (99% wydatków kwalifikowalnych) stanowiło wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zaś Budżetu Województwa Lubelskiego dołożył ponad 856 tys. zł.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6

Back to top