Rejestracja 81 537 41 71 

Dobra wiadomość dla pacjentów. W lutym br. w naszym Szpitalu otwarty został Oddział Neurochirurgii.  Dzięki temu jest szansa, że chorzy nie będą musieli szukać pomocy w placówkach poza województwem lubelskim.

Powstanie Oddziału Neurochirurgii w Szpitalu to koszt blisko 32 mln zł. Będzie on należał do grupy wysoko specjalistycznych jednostek ochrony zdrowia i świadczył kompleksowe usługi medyczne w zakresie operacyjnego leczenia chorób układu nerwowego.

W obszarze zainteresowania neurochirurgii znajdą się m.in. mózgowie, rdzeń kręgowy, nerwy obwodowe oraz układ naczyniowy. Schorzenia, którymi będą zajmować się lekarze to m.in. ostre i przewlekłe bóle oraz urazy kręgosłupa i urazy rdzenia kręgowego, guzy mózgu oraz nowotworowe zmiany w obrębie kręgosłupa, choroby naczyniowe mózgu, krwotoki wewnątrzczaszkowe i nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Szpital wojewódzki przy al. Kraśnickiej dynamicznie się rozwija i widać efekty niemal każdego miesiąca. Nowa inwestycja, czyli oddział neurochirurgii zwiększy dostępność procedur medycznych dla pacjentów z regionu lubelskiego w zakresie neurochirurgicznym, neuroonkologicznym i diagnostycznym. Do tej pory z powodu trudnej dostępności do świadczeń neurochirurgicznych, pacjenci zmuszeni byli do korzystania z nich w innych województwach. Teraz jest szansa, że ta sytuacja ulegnie zmianie. Otwarcie oddziału w Szpitalu Wojewódzkim przełoży się na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Zakres inwestycji, który został przeprowadzony w szpitalu objął modernizację pomieszczeń po byłym trakcie operacyjnym i dotychczasowym oddziale toksykologiczno-kardiologicznym. Zakupiono także specjalistyczny sprzęt medyczny do kompleksowego procesu diagnostycznego, operacyjnego oraz terapii małoinwazyjnej chorób neurologicznych i neuroonkologicznych m.in. mikroskopu operacyjnego, neuroendoskopu, stabilizatorów czaszki typu Mayfield, noża ultradźwiękowego, aparatów USG, zestawu narzędzi neurochirurgicznych.

Kierownikiem Oddziału Neurochirurgii WSS został dr hab. n. med. Cezary Grochowski, specjalista neurochirurgii, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w zakresie chirurgii guzów mózgu, stosując małoinwazyjne dostępy operacyjne. Zajmuje się również leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa.

Na neurochirurgii zatrudnionych zostało 11 lekarzy.

Back to top