Rejestracja 81 537 41 71 

Szpital przy al. Kraśnickiej oraz Zakarpacki Obwodowy Szpital Kliniczny w Użhorodzie w Ukrainie zakupią specjalistyczny sprzęt do leczenia chorób układu krążenia i chorób wymagających leczenia neurochirurgicznego, w szczególności ofiar konfliktów zbrojnych. Wartość inwestycji to blisko 2,9 mln euro.

- Szpital kliniczny w Użhorodzie pełni dziś ważną rolę w leczeniu rannych żołnierzy ukraińskich. Kiedy w marcu ubiegłego roku podpisywaliśmy umowę o współpracy zadeklarowałem, że nie będą to tylko słowa wsparcia, ale realna pomoc. Tak się właśnie dzieje. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń będzie cenna dla każdej ze stron mówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Szpital w przy al. Kraśnickiej, a także placówka w Użhorodzie zakupią system obrazowania angiografii do hybrydowych operacji sercowo-naczyniowych. Partner z Ukrainy zyska także nowy sprzęt do laboratorium diagnostycznego kliniki. Obecnie wyposażenie techniczne laboratorium diagnostycznego do badań nie spełnia rosnących potrzeb szpitala w Użhorodzie w zakresie liczby testów, szybkości, dokładności i przestarzałego formatu raportowania.

Ponadto w projekcie przewidziano organizację seminarium i konferencji, które mają zapewnić wzrost wiedzy i know-how ukraińskich i polskich lekarzy w temacie operacji hybrydowych oraz chorób sercowo-naczyniowych. W ramach współpracy pomiędzy szpitalami przewidziano również działania podnoszące poziom wiedzy personelu medycznego w zakresie diagnostyki i leczenia ofiar konfliktów zbrojnych u partnera polskiego oraz wiedzy personelu medycznego partnera ukraińskiego w zakresie metod leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego.

- Zakup nowego sprzętu i poszerzenie wiedzy lekarzy zapewni mieszkańcom Lublina i Użhorodu wyższą jakość kliniczną obu szpitali. Diagnozy będą przeprowadzane szybciej, a leczenie będzie bardziej zaawansowane technologicznie, zmniejszając dysproporcje w dostępie do opieki medycznej po obu stronach granicy polsko-ukraińskiejmówi Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Nowoczesny sprzęt to efekt projektu pn.: "Cross-border Interaction for Modern Diagnostic & Therapeutic Approaches at Regional Hospitals of Lublin Voivodeship and Zakarpattia", który jest realizowany w ramach programu Interreg NEXT PL-UA. Warto dodać, że projekt przygotowany przez specjalistów z lubelskiego szpitala został wybrany spośród 115 złożonych wniosków aplikacyjnych (łącznie w ramach programu wybrano jedynie 20 projektów).

Wkład własny dla placówki przy al. Kraśnickiej w wysokości 291 tys. euro zapewnił Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Back to top