Rejestracja 81 537 41 71 

Rozpoczęła się realizacja polsko-ukraińskiego projektu współpracy transgranicznej pomiędzy dwoma placówkami medycznymi: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie i Zakarpackim Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym im. A. Nowaka w Użhorodzie. Efektem podpisanego właśnie w Ukrainie porozumienia jest zakup przez oba szpitale sprzętu do leczenia chorób układu krążenia i chorób wymagających leczenia neurochirurgicznego, w szczególności ofiar wojny.

Wartość inwestycji to blisko 2,9 mln euro. Zakup wyposażenia będzie sfinansowany głównie z dotacji unijnej w ramach projektu CROSSDIAM realizowane w ramach programu Interreg NEXT PL-UA. Szpital w przy al. Kraśnickiej, a także placówka w Użhorodzie zakupią system obrazowania angiografii do hybrydowych operacji sercowo-naczyniowych. Partner z Ukrainy zyska także nowy sprzęt do laboratorium diagnostycznego kliniki. Obecnie wyposażenie techniczne laboratorium diagnostycznego do badań nie spełnia rosnących potrzeb szpitala w Użhorodzie w zakresie liczby testów, szybkości, dokładności i przestarzałego formatu raportowania.

Jest to szczególnie istotne w czasie wojny, kiedy znacznie wzrasta liczba obrażeń ciała, w tym ran klatki piersiowej i serca. Takie urazy bardzo często prowadzą do złożonych powikłań sercowo-naczyniowych, które wymagają natychmiastowej interwencji. Szpital w Użhorodzie tylko w okresie 2022-2023 leczył 3203 ofiary wojny, z czego 1083 było hospitalizowanych. Z kolei w placówce przy al. Kraśnickiej w 2022 roku pomocy udzielono 369 pacjentom narodowości ukraińskiej, a 216 osób konsultowano na oddziale ratunkowym.

W projekcie postawiono także na wzmocnienie komunikacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi lekarzami. W tym celu przewidziano organizację seminarium i konferencji, które mają zapewnić wzrost wiedzy i know-how ukraińskiego i polskiego personelu medycznego w zakresie  operacji hybrydowych oraz chorób sercowo-naczyniowych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia ofiar konfliktów zbrojnych.

 

Previous Next Play Pause
1

Na zdjęciu:

Uroczyste podpisanie projektu o współpracy. Od lewej: Jurij Jacyna, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. A. Nowaka w Użhorodzie oraz Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie

Back to top