Rejestracja 81 537 41 71 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w2023 roku zwiększył o ponad 20 procent swoje przychody, które wyniosły blisko 525 mln zł. Sam kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia był większy o ponad 95 mln zł niż w 2022 roku. Szpital przy al. Kraśnickiej jest największą placówką ochrony zdrowia w województwie lubelskim. Należy do najlepiej zarządzanych szpitali w kraju.

 – Dla mnie, marszałka województwa lubelskiego, to przede wszystkim duża satysfakcja, że w ciągu kilku lat szpital stał się wiodącą placówką ochrony zdrowia w naszym regionie. Dzieje się to z korzyścią dla pacjentów, którzy otrzymują opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie. Jako samorząd dużo inwestujemy w rozwój tej placówki, bo mieszkańcy zasługują na to, aby byli leczeni przez najlepszych specjalistów, którym zapewniamy najnowszy medyczny sprzęt. Dzisiaj struktura zakontraktowanych usług umożliwia podjęcie działań związanych z leczeniem zachowawczym oraz zabiegowym większości zgłaszanych przypadkówmówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w ciągu ostatnich lat przeszedł wielkie zmiany. Przede wszystkim w 2022 roku udało się w spokojny i efektywny sposób przeprowadzić połączenie z Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie. W ten sposób powstała największa placówka w regionie lubelskim, co pozwoliło na znaczne rozszerzenie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Zyskali przede wszystkim pacjenci, którzy otrzymali łatwiejszy dostęp do kompleksowych, wysokospecjalistycznych procedur oferowanych w jednym podmiocie leczniczym.

 Sprawne przeprowadzenie połączenia obu placówek było z pewnością jednym z kryteriów, dzięki którym Wojewódzki Szpital Specjalistyczny znalazł się w dziesiątce najlepiej zarządzanych szpitali w kraju, co przedstawił ranking „Liderzy Zarządzania – najlepiej zarządzane szpitale publiczne".

 Ranking docenia jednostki, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną. Jego celem jest promocja najlepszych praktyk w publicznej ochronie zdrowia oraz sprawdzenie, które szpitale osiągają najlepsze wyniki zarządcze. To jedyne zestawienie w Polsce, które skupia się na finansach szpitali. Ocenie zostały poddane wskaźniki takie jak: rentowność sprzedaży, dynamika kontaktu z NFZ czy dynamika aktywów. Oprócz oceny wybranych wskaźników finansowych, w rankingu wzięto także pod uwagę inny, znaczący aspekt funkcjonowania szpitali, mianowicie jakość opieki nad pacjentami.

 Rok 2023 czasem wielu inwestycji

 Ubiegły rok był dla szpitala przy al. Kraśnickich czasem szczególnym. Chodzi przede wszystkim o realizację ambitnego planu inwestycji. Skokiem technologicznym w XXI wiek określono otwarcie bloku zabiegowo-anestezjologicznego, co pochłonęło 85 mln zł na budowę oraz 27 mln zł na wyposażenie. To centralny trakt operacyjny, w skład którego weszło 5 sal operacyjnych z pomieszczeniami funkcyjnymi. Powstała także sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej. Z kolei blisko 30 mln zł kosztowała modernizacja jedynego w województwie Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego. Rozpoczęto także m.in. budowę Lubelskiego Centrum Pulmunologii.

Szpital zainwestował 32 mln zł w powstanie oddziału neurochirurgii, co zwiększy dostępność procedur medycznych dla pacjentów z regionu lubelskiego w zakresie neurochirurgicznym, neuroonkologicznym i diagnostycznym. Trwają prace nad uruchomieniem Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia. Jednostką pokieruje prof. dr hab. n. med. Michał Zembala, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w tym zakresie, którego doświadczenie i osiągnięcia zdobyły uznanie pacjentów i środowiska medycznego nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

 W krótkim czasie działające w Szpitalu Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej (CERO), przeprowadzając ponad 500 zabiegów przy użyciu robota da Vinci, zostało uznane za jeden z najlepszych ośrodków w kraju. W Pracowni Robotyki Operacyjnej wykonywane są obecnie zabiegi w trzech zakresach: chirurgii, urologii i ginekologii. W CERO zespoły chirurgiczne z innych szpitali województwa lubelskiego, ale także i z innych placówek w Polsce zdobywają doświadczenie na światowej klasy sprzęcie, pod okiem najlepszych specjalistów.

 Warto także wspomnieć o budowie w szpitalu pralni oraz kuchni, co wyniosło ponad 36 mln zł. Dzięki tej inwestycji w placówce przy al. Kraśnickiej przygotowywane są posiłki dla pacjentów w nowoczesnym pomieszczeniu kuchennym. Także w przypadku pralni zrezygnowano z oferty firm zewnętrznych, uzyskując znaczne oszczędności oraz poprawę jakości usługi.

 Oceniając wynik finansowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego trzeba podkreślić, że kwota kosztów w wysokości ponad 42 mln zł (blisko połowa straty za rok 2023) stanowi koszt finansowy obsługi długu połączonych szpitali oraz dodatkowo 38 mln zł, które pochłania spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych przez szpital przed 2020 rokiem. Analizując dane finansowe za rok 2023 należy również uwzględnić nagłą i nadzwyczajną zmianę warunków rynkowych spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, inflacją oraz wciąż odczuwalnymi skutkami pandemii COVID-19.

Back to top