Rejestracja 81 537 41 71 

Informujemy o wznowieniu możliwości odwiedzin Pacjentów przez osoby bliskie zgodnie z Zarządzeniem nr  54/2022 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych w WSS w Lublinie (szczegóły).

  • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki, osłaniającej usta i nos
  • nakaz zachowania minimum 1,5 - metrowej odległości od innych osób na korytarzach Szpitala,
  • pamiętajmy o dezynfekcji rąk,
  • odwiedziny odbywają się w godzinach 14.00 do 18.00 , z zachowaniem czasu odwiedzin 15 minut,
  • odwiedziny odbywają się po zgodzie personelu medycznego
  • na obszarach izolowanych w szpitalu nie ma odwiedzin

Back to top