Rejestracja 81 537 41 71 

Fundusze unijne na poprawę jakości świadczeń zdrowotnych Szpitala przy al. Kraśnickiej w Lublinie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie odpowiedzialny będzie za realizację projektu wartego blisko 76 mln zł, który zakłada rozbudowę infrastruktury placówki, w tym utworzenie nowego systemu zabiegowo-anestezjologicznego oraz zakup wyposażenia. Unia Europejska dołoży do inwestycji ok. 65 mln zł. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski podpisał i wręczył dziś umowę Dyrektorowi Szpitala Piotrowi Matejowi.

Poprawa jakości świadczeń z zakresu ochrony zdrowia

Jednym z priorytetów Zarządu Województwa Lubelskiego jest sprawna i efektywna ochrona zdrowia. To także poprawa warunków leczenia pacjentów i ich hospitalizacji, a także podnoszenie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Realizacja projektu pn. Utworzenie systemu zabiegowo-anestezjologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie, zakładającego budowę odrębnego budynku (tzw. budynku R) skomunikowanego z pozostałą częścią placówki, pozwoli na leczenie pacjentów w nowoczesnych i przyjaznych warunkach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Tą inwestycją zakończymy budowę Szpitala przy al. Kraśnickiej. Nigdy nie było tutaj 5 sal operacyjnych w jednym miejscu, sali hybrydowej i kilkunastu łóżek pomocy anestezjologicznej. W efekcie będzie to nowoczesne i komplementarne centrum lecznicze – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W pięciokondygnacyjnym obiekcie (w tym 2 piętra podziemne) znajdzie się:

  • Blok operacyjny, w skład którego wejdzie 5 sal operacyjnych z pomieszczeniami funkcyjnymi oraz jedna sala hybrydowa z możliwością montażu robota chirurgicznego i urządzeń do neuronawigacji oraz tomografii śródoperacyjnej;
  • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii obejmujący 18 łóżek usytuowanych w zespołach 2- i 4-łóżkowych. Zaprojektowane są 2 izolatki, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz pomieszczenia dla personelu, jak również pomieszczenia funkcyjne i magazynowe;
  • Apteka szpitalna;
  • Centralna Sterylizatornia z bezpośrednią komunikacją pionową z nowym blokiem operacyjnym.

Cieszę się, że po ponad 46 latach oczekiwania powstanie tak ważny i potrzebny budynek, który będzie odpowiedzią na zmieniające się, szczególnie w dobie pandemii, potrzeby pacjentów – podkreślał Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie Piotr Matej.

W budynku zostaną zastosowane najnowocześniejsze rozwiązania techniczne do sterowania mediami. Całe oświetlenie obiektu będzie energooszczędne. W ramach inwestycji zakupiony zostanie także sprzęt medyczny:

  • kolumna anestezjologiczna – 6 szt.
  • kolumna chirurgiczna – 6 szt.
  • lampa operacyjna – 6 szt.
  • lampa zabiegowa – 1 szt.
  • sufitowy system zasilający dla stanowiska w Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) – 24 szt.

Nowoczesny system opieki zdrowotnej

Dzięki inwestycji pacjentom zostaną udostępnione nowe stanowiska respiratorowe oraz zostaną wdrożone właściwe procedury medyczne w OIT skierowane do pacjentów po przebytym COVID-19, którzy do tej pory odczuwają jego skutki. Możliwe będzie także leczenie pacjentów przebywających na innych oddziałach w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach. Planowane zakończenie realizacji inwestycji to IV kwartał 2023 roku.

___________

Projekt zostanie zrealizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z zakresu Infrastruktury ochrony zdrowia.

Previous Next Play Pause
1 2

Back to top