Rejestracja 81 537 41 71 

W dniu 15 września 2023 r. Pan Piotr Matej - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie podpisał umowy na realizację zadania na dostawę sprzętu dla  Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego. 

Dofinansowanie zostało pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności funkcjonowania Klinicznego Oddziału Toksykologiczno-Kardiologicznego oraz podniesienie jakości usług informatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie”

Dyrektor Szpitala podpisał umowę z Panem Tomaszem Szafrankiem - Pełnomocnikiem Zarządu Wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z.o.o, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa na dostawę aparatów echokardiograficznych 4D dla potrzeb Klinicznego Oddziału Toksykologiczno- Kardiologicznego. Została również podpisana umowa z Panem Wojciechem Broszkiewiczem - Dyrektorem Zarządzającym Wykonawcy Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20 – 147 Lublin, na dostawę aparatury medycznej dla wyżej wymienionego Oddziału, między innymi: kardiomonitorów, respiratorów, defibrylatorów, łóżek intensywnego nadzoru, łóżek szpitalnych, pomp strzykawkowych, aparatów ekg oraz komory hiperbarycznej.

Znajdujący się w strukturach Szpitala Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny to jedyny ośrodek toksykologiczny w makroregionie, leczący osoby z objawami zatrucia. Ilość pacjentów utrzymuje się od lat na wysokim poziomie. Hospitalizowane są m.in. osoby dorosłe pod wpływem – różnego rodzaju substancji psychotropowych, dopalaczy, itp. ale także dzieci poniżej 18-roku życia z objawami zatrucia.

W ramach realizacji projektu Kliniczny Oddział Toksykologiczno-Kardiologiczny jest w trakcie zmiany swojej lokalizacji. Jest to podyktowane koniecznością zwiększenia powierzchni całego oddziału, w celu optymalizacji warunków dla prowadzenia działalności. Dodatkowo usytuowanie oddziału w odrębnym, niezależnym budynku, zwiększy bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu. Ma to związek ze specyfiką oddziału, na który często trafiają osoby pobudzone, będące pod wpływem substancji psychoaktywnych – mówi Piotr Matej – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.

Jakość świadczonych usług medycznych zostanie podniesiona poprzez utworzenie 18 stanowisk intensywnej opieki medycznej, wyposażonych w kardiomonitory, zestawy pomp infuzyjnych i urządzenia umożliwiające wentylacje mechaniczną. Zmodernizowana zostanie również Pracownia Echokardiograficzna, gdzie trafiają pacjenci z niewydolnością serca, migotaniem przedsionków czy wadami serca. Dotacja ze środków unijnych obejmie także utworzenie specjalistycznej pracowni TiltTest, stanowiska dla pozaustrojowej eliminacji trucizn metodą dializy albuminowej wątroby, gabinetu USG oraz gabinetu psychologa/psychiatry.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4

 

Back to top