Rejestracja 81 537 41 71 

Ortopedzi z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przy użyciu nowoczesnego wideomikroskopu przeprowadzili skomplikowaną operację u pacjenta z przeciętym przez szybę nerwem łokciowym, pośrodkowym oraz tętnicą ramienną.  Operacja polegała na  rekonstrukcji nerwu łokciowego z wykorzystaniem kilku przeszczepów nerwu pobranego z łydki. Zabieg trwał blisko 7 godzin, rokowania co do zakresu powrotu funkcji kończyny są dobre. Operacja została wykonana z udziałem wideomikroskopu, którego zakup planuje szpital.

- Operacja była trudna, podzielona na dwa etapy, z udziałem kilku lekarzy specjalistów. Pierwszy etap operacji w dniu urazu  został przeprowadzony przez  chirurga naczyniowego, a następnie  ortopedę. W drugim etapie zabiegu po 4 miesiącach od pierwotnego urazu , u pacjenta pobraliśmy nerw z łydki, podzieliliśmy go na równe fragmenty i wszczepiliśmy go w miejscu, gdzie doszło do przecięcia nerwu łokciowego. W czasie operacji skutecznie wykorzystaliśmy możliwości, jakie daje zastosowanie wideomikroskopumówi dr n. med. Tomasz Gieroba, kierownik oddziału Urazowo – Ortopedycznego Szpitala przy al. Kraśnickiej.

Wideomikroskop operacyjny stanowi doskonałe uzupełnienie sprzętu wykorzystywanego podczas operacji, skraca czas wybranych zabiegów, poprawia ergonomię pracy zespołu operującego oraz podnosi efektywność operacji, a co się z tym wiąże - skróceniu ulega czas hospitalizacji pacjentów.

- Po testach tego urządzenia jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Wideomikroskop znacznie poprawia komfort i jakość pracy podczas zabiegów. Duży, 50 calowy ekran pozwala na precyzyjną obserwację zabiegu przez operatora, natomiast drugi, 30 calowy ekran jest przeznaczony dla lekarza asystującego. Dzięki zastosowaniu dwóch ekranów komfort pracy dla zespołu operacyjnego jest bardzo wysoki. Dodatkowo wideomikroskop ułatwia prowadzenie zabiegów  mikrochirurgicznych, gdyż jest poza polem operacyjnym - mówi dr n. med. Tomasz Gieroba.

Wykorzystanie nowoczesnych mikroskopów operacyjnych to kolejny krok lekarzy z oddziału Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w kierunku rozwoju ortoplastyki. Dziedziny, która opiera się na wykorzystaniu i połączeniu mocnych stron ortopedii,  chirurgii plastycznej  oraz mikrochirurgii w celu rozwiązania skomplikowanych problemów klinicznych. To nowoczesne podejście jest korzystne dla pacjentów i przekłada się na pierwotne pokrycie ubytku tkanek miękkich, zmniejszenie bólu i ryzyka operacji rewizyjnych. Prowadzi również do lepszego funkcjonowania, mniejszej liczby powikłań, krótszego pobytu w szpitalu i większego zadowolenia pacjentów.

- Obecnie mamy do czynienia z coraz większą liczbą ciężkich urazów, chociażby komunikacyjnych, a co się z tym wiąże - dochodzi nie tylko do złamań kości, ale i uszkodzeń tkanek miękkich. Tym przypadkom często towarzyszą urazy ortopedyczne, co wiąże się z licznymi długotrwałymi powikłaniami, ubytkami kości, mięśni i  skóry Dlatego coraz więcej ortopedów, również w naszym szpitalu, szkoli się w zakresie mikrochorurgii, aby wykonywać te procedurymówi dr n. med. Tomasz Gieroba, kierownik oddziału Urazowo – Ortopedycznego Szpitala przy al. Kraśnickiej.

Previous Next Play Pause
1 2 3

Back to top