Rejestracja 81 537 41 71 

Program profilaktyki raka piersi skierowany jest do grupy w wieku od 45 do 74 lat (w tym przedziale wiekowym choroba występuje najczęściej).
Badanie wykonywane jest okresowo co 24 miesiące.

W większości przypadków (około 95% badanej populacji) wynik badania jest prawidłowy, to znaczy, że na zdjęciach mammograficznych nie uwidoczniono niepokojących objawów.

W przypadku, gdy wynik badania mammograficznego jest nieprawidłowy, kobieta zostaje skierowana do kolejnego etapu programu, w którym  dokonuje się pogłębionej diagnostyki zmian, zauważonych na zdjęciach mammograficznych.

Badania przesiewowe skierowane są do osób zdrowych, niemających objawów choroby. Ich celem jest wykrycie najwcześniejszych oznak nowotworu lub stanu przednowotworowego, możliwych do ujawnienia przy pomocy testu przesiewowego (w tym wypadku mammografii), zanim pojawią się kliniczne symptomy choroby.

Kobiety, które zgłaszają dolegliwości chorobowe w obrębie piersi powinny być diagnozowane w ramach porad w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, a nie w ramach programu przesiewowego. Panie odczuwające jakiekolwiek, niezwiązane z fizjologicznym cyklem niepokojące objawy, powinny zgłosić się jak najszybciej do lekarza POZ, ginekologa lub onkologa (w celu odbycia takiej wizyty nie jest wymagane skierowanie), aby rozpocząć odpowiednie postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Badania skierowane są do osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych ( Dz.U. 2018 poz. 188 z póź. zm.).

Szczegółowe informacje o programie -> SZCZEGÓŁY

Back to top