Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik: dr n. med. Urszula Radwańska - Konarzewska

CHARAKTERYSTYKA

Zakład Patomorfologii jest jednostką usługową, wykonującą badania zlecone przez jednostki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego oraz instytucje zewnętrzne, które zawarły umowę ze Szpitalem.

Zakład Patomorfologii wykonuje następujące rodzaje badań:

  • badania śródoperacyjne
  • badania histopatologiczne
  • badania cytologiczne (cytologia złuszczeniowa)
  • biopsje asiracyjne cienkoigłowe (BAC)

Sprzęt wykorzystywany do wykonania preparatów histopatologicznych: kriostat, procesory tkankowe, mikrotomy, centrum do zatapiania tkanek, wirówka cytologiczna.
Preparaty oceniane są w mikroskopach wysokiej klasy.

Załączniki:

Back to top