Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

Kierownik - mgr Stanisław Kiszczak

Lekarze:
lek.med. Marta Mazur-Jakubowicz - specjalizacja radiologii i diagnostyki obrazowej

Rezydenci:
lek.med. Aleksandra Zaborowska-Czepe
lek.med. Nina Czulińska

KONTAKT

Adres - Lublin, ul.Biernackiego 9

Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej ul.Biernackiego 9
Pracownia USG ul.Biernackiego 9
Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej ul.Sieroca 2B
Pracownia Tomografii Komputerowej ul.Biernackiego 9

Telefony:

Rejestracja 81 740 42 63

Back to top