Rejestracja 81 537 41 71 

Kierownik Działu Diagnostyki RTG - lek. med. Piotr Kawecki - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Rezydent:
lek.med. Żołędziowski Andrzej

Telefony

Kierownik 81 760 41 06
Gabinet Lekarski 81 760 41 15
Rejestracja 81 760 42 15
Pracownia RTG 81 760 42 46

Back to top