Rejestracja 81 537 41 71 

PERSONEL

p. o. Kierownik: lek. med. Andrzej Lembryk
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Dominika Chmielewska
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej: mgr Małgorzata Bernat

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Zadaniem Centralnego Traktu Operacyjnego jest organizacja i przeprowadzanie zabiegów operacyjnych planowych i ostrych w warunkach znieczulenia ogólnego.

Zabiegi operacyjne odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Po zakończeniu operacji pacjent podlega wybudzeniu i opiece właściwego zespołu lekarsko – pielęgniarskiego.

Blok operacyjny jest utrzymany w stanie ciągłej gotowości do wykonania planowych i nagłych zabiegów operacyjnych i zorganizowany na potrzeby bezzwłocznego wykonania zabiegu operacyjnego o każdej porze.

Back to top